Publisert 30.06.2022

Ber Statnett utrede tiltak i tilfelle en svært anstrengt kraftsituasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ber Statnett AS om å utrede behovet for fremtidige tiltak i tilfelle en svært anstrengt kraftsituasjon, kalt SAKS-tiltak.

- Vi har en magasinfylling nær historisk minimum, høye priser i Norden, og høye gasspriser preger kraftmarkedet i Europa. Det er bakgrunnen for at vi nå ber Statnett utrede behovet for fremtidige tiltak for å håndtere en svært anstrengt kraftsituasjon, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

- Det er for tidlig å si om det vil bli behov for å gjennomføre tiltakene. Mye kan endre seg de neste månedene. Vi kan få mye regn gjennom sommeren og høsten, og situasjonen kan normaliseres internasjonalt. Men som samfunn bør vi være forberedt på et scenario der det motsatte kan skje, sier Nordberg.

Har utredet tidligere
Statnett har også tidligere gjennomført utredninger av SAKS-tiltak, for å være forberedt på krevende situasjoner. Arbeidet i 2006 resulterte i to godkjente typer SAKS-tiltak: Reservekraftverk på Nyhamna og Tjeldbergodden og Energiopsjoner i forbruk. I 2014 gjennomførte Statnett en større vurdering av fremtidig behov for SAKS-tiltak og hvilke SAKS-tiltak som ville være mest effektive. Siden 2014den gang har det skjedd store endringer i kraftsystemet i Norge og i våre naboland. Det pågår store omlegginger i energisystemet samtidig som stadig mer forbruk elektrifiseres. Landene rundt oss har stadig større andel uregulerbar kraftproduksjon.

Som følge av den spesielle kraftsituasjonen vi har for tiden ønsker NVE en ny gjennomgang av behovet for fremtidige SAKS-tiltak.

Følger situasjonen
Statnett og NVE har gjennom vinteren 2021-2022 samarbeidet for å følge opp kraftsituasjonen. Det er behov for å fortsette samarbeidet fremover, både i den løpende vurderingen av situasjonen og i en vurdering av tiltakene.

På bakgrunn av dette sendte NVE et brev til Statnett den 13.juni der de varsles om mulig vedtak om å utrede fremtidige SAKS-tiltak. Statnett kommenterte brevet den 24.juni. NVE ber nå Statnett om å sende sin utredning innen 1. oktober 2022. Utredningen skal si noe om behov for fremtidige SAKS-tiltak og hvilke SAKS-tiltak som kan være aktuelle fremover.

NVEs brev til Statnett kan lastes ned her (PDF)

Kontakt

NVE pressevakt
Tlf: 48997669
E-post: pressevakt@nve.no