Nyhetsarkiv

Viser 2326 nyheter fra arkivet

Strømstøtte: Her er støttesatsene for desember

I desember var gjennomsnittsprisen for NO1 (Oslo), NO2 (Kristiansand) og NO5 (Bergen) på ca. 269 øre/kWh.   I desember var også gjennomsnittsprisen i NO3 (Trondheim) og NO4 (Tromsø) høyere enn te...
Publisert 30.12.2022
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Vassmagasinstatistikk veke 51 2022

Ved utgangen av veke 51 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 66,0 prosent. Gjennom veka sank magasinfyllinga med 2,1 prosenteininger.
Publisert 27.12.2022
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

Redusert strømforbruk i november 2022

Strømforbruket gikk betydelig ned i november sammenlignet med 2021, viser analyser fra NVE. Husholdningene i det sørlige Norge har redusert strømforbruket med 10,7 prosent i november sammenlignet m...
Publisert 26.12.2022
Nyheter, Energi

Årets konsesjonskraftpris er satt

Konsesjonskraftprisen for 2023 er fastsatt til 11,77 øre per kilowattime (kWh). Dette er en økning fra prisen for 2022 som er 11,57 øre per kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2023.
Publisert 22.12.2022
Nyheter, Konsesjon

Kraftsituasjonen veke 50, 2022

Kaldt vêr, høgt forbruk og høg produksjon
Publisert 21.12.2022
Rapporter, Kraftsituasjonen

Oppdatert grunnlag for nedbør og snø er nå tilgjengelig for prisområder

Energiinnhold i nedbør og snø er oppdatert og tilgjengelig for alle de fem prisområdene i Norge i rapporten https://www.nve.no/energi/analyser-og-statistikk/hydrologiske-data-til-kraftsituasjonsrap...
Publisert 19.12.2022
Nyheter, Energi

NVE gir overtredelsesgebyr til Øst-Telemarkens Brukseierforening

Øst-Telemarkens Brukseierforening har fått et overtredelsesgebyr på 200 000 kroner fra NVE. Bakgrunnen for gebyret er at det er satt i gang uttak av masser fra Grottetippen i Tinn kommune uten godk...
Publisert 20.12.2022
Nyheter, Tilsyn

Vil samarbeide om nytt selskap for bedre digital samhandling

Norges største nettselskaper er enige om å samarbeide tettere på tvers av nettselskaper og nettnivåer. Målet er å etablere et nytt felleseid selskap som utvikler og drifter digitale tjenester av og...
Publisert 21.12.2022
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Vassmagasinstatistikk veke 50 2022

Ved utgangen av veke 50 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 68,2 prosent. Gjennom veka sank magasinfyllinga med 3,6 prosenteininger.
Publisert 21.12.2022
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

NVE nedjusterer midlere årsproduksjon for vannkraftverkene med 1,7 TWh

Midlere årsproduksjon for vannkraft er oppdatert med ny referanseperiode. Bedre datagrunnlag og mer tilsig gir en oppdatert middelproduksjon på 136,7 TWh.
Publisert 20.12.2022
Nyheter, Energi

Ny FoU-rapport om vannkraftens landskap

FoU-prosjektet legger til grunn at kraftforsyningens landskap er et menneskeskapt landskap. Rapporten redegjør for hvordan kraftforsyningen kan beskrives helhetlig ved bruk av ulike typer historisk...
Publisert 19.12.2022
Nyheter, Konsesjon

Økonomiske krav for nedlegging av vindkraftanlegg

NVE har sendt ut et forslag om finansiell sikkerhet for nedlegging av vindkraftanlegg. Forslaget er å sette av syv prosent av investeringskostnadene. Kravet skal sikre at de som eier et vindkraftve...
Publisert 19.12.2022
Nyheter, Tilsyn

Ny undersøkelse: Flertallet av norske forbrukere er aktive eller bevisste

En ny undersøkelse gjennomført av NordREG viser at mer enn 50% av norske forbrukere er ansett som aktive eller bevisste forbrukere, dette er en økning fra 2018. Aktive forbrukere har byttet avtale...
Publisert 19.12.2022
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME har godkjent vilkår og fastsatt tariffer for tredjepartsadgang til Gasnor AS sitt distribusjonsnett for 2023 og 2024

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) er reguleringsmyndighet for omsetning av naturgass i Norge.
Publisert 19.12.2022
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

NVE har utarbeidet veileder om krav til konsesjonssøknader for solkraftverk

NVE har de siste to årene mottatt de første søknadene om å bygge bakkemonterte solkraftverk, og det er ventet en økning i slike søknader i tiden som kommer. NVE har derfor utarbeidet en veileder, s...
Publisert 15.12.2022
Nyheter, Konsesjon

Ber om innspill på hvordan fjernvarmeprisen bør reguleres

I tillegg til skriftlige innspill vil NVE gjennomføre et innspillsmøte i januar.
Publisert 14.12.2022
Nyheter, Energi