Publisert 19.12.2022

Økonomiske krav for nedlegging av vindkraftanlegg

NVE har sendt ut et forslag om finansiell sikkerhet for nedlegging av vindkraftanlegg. Forslaget er å sette av syv prosent av investeringskostnadene. Kravet skal sikre at de som eier et vindkraftverk har økonomiske midler til nedlegging av anlegget.

Foto: Catchlight/NVE

Når NVE gir anleggskonsesjon til vindkraftverk på land, gjelder den normalt for en periode på 30 år. Etter dette skal vindkraftverket legges ned. NVE krever derfor at konsesjonæren sender et forslag til finansiell sikkerhetsstillelse (tidligere kalt garantistillelse), innen utgangen av anleggets tolvte driftsår. Sikkerhetsstillelsen skal dekke kostandene ved en nedlegging, slik at samfunnet er sikret at det finnes tilgjengelige midler til å legge ned kraftverket.

NVE har nå utarbeidet et forslag til prosedyrer for saksbehandling av finansielle sikkerhetstillelser.

Kravet tar utgangspunkt i investeringskostnader

NVE har vurdert ulike former for dekning av kostnader til nedlegging av vindkraftverk. For å regne ut størrelsen på beløpet som skal settes av foreslås det en modell som gjør at man med en rimelig trygghet får dekket kostnadene til nedlegging.

– Modellen tar utgangspunkt i kostnadene ved å etablere et vindkraftverk, og innebærer at det skal settes av syv prosent av investeringskostnadene til nedlegging av vindkraftverket, sier direktør i tilsyn- og beredskapsavdelingen til NVE, Kristian Markegård.

Beløpet må være så stort at det både dekker kostnader for fjerning av anlegget og tilbakeføring av landskapet. NVE har også vurdert ulike ordninger for hvordan de avsatte midlene skal sikres. Forslaget innebærer blant annet fondsavsetning på sperret konto.

Forutsigbarhet for samfunnet og interessenter

– Hensikten er å gi samfunnet en sikkerhet for at nedlegging og tilbakeføring skjer, dersom konsesjonær av ulike grunner ikke er i stand til å gjøre det, sier Markegård.

Samtidig er det viktig at størrelsen på den finansielle sikkerhetsstillelsen ikke blir så stor at den i seg selv forhindrer eierne av vindkraftverkene til å drive anleggene.

– NVEs mål med forslaget er også å skape forutsigbarhet for konsesjonærer og andre interessenter, ved å være tydelige på hvordan vi vil behandle vilkåret om finansiell sikkerhetstillelse, avslutter Markegård.

NVE ber om innspill til forslaget innen 19. januar 2023. Innspill sendes til NVEs postmottak (nve@nve.no) og merkes med 202010032. 

Kontakt

Matilde Anker, seniorrådgiver
Tlf. 92 82 96 82

Anne Johanne Kråkenes, seksjonssjef
Tlf. 92 42 99 61