Publisert 21.12.2022

NVE gir overtredelsesgebyr til Øst-Telemarkens Brukseierforening

Øst-Telemarkens Brukseierforening har fått et overtredelsesgebyr på 200 000 kroner fra NVE. Bakgrunnen for gebyret er at det er satt i gang uttak av masser fra Grottetippen i Tinn kommune uten godkjent uttaksplan.

Foto: Stig Storheil/NVE

Overtredelsesgebyret ble gitt Øst-Telemarkens Brukseierforening for at de har igangsatt uttak av masser fra Grottetippen i Tinn kommune, uten godkjent uttaksplan. Kravet om plangodkjenning er satt for at tiltak skal få en utførelse som gjør minst mulig skade på miljø og landskap.

– Brudd på kravet om godkjenning er på generelt grunnlag alvorlig. Når arbeidet settes i gang før planene er godkjent øker risikoen for irreversible skader på miljø og landskap, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg.

Gjennom godkjenningen av planene kan det også settes vilkår som bidrar til å redusere de negative effektene.

– Når tiltaket allerede er igangsatt før NVE har godkjent planen, kan det også forhindre at NVE får satt viktige vilkår som gjør at uheldige konsekvenser blir mindre, understreker Hegg Gundersen.

Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det er mottatt.

Kontakt

Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef 
Tlf. 984 59 430 

Vegard Hotvedt Strømsvåg, seniorrådgiver 
Tlf. 971 55 047