Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 23.06.2022

Nettkonsesjonærer mangler internt kontrollsystem for miljø og landskap

En ny rapport fra NVE viser at kun 40 % av de spurte nettkonsesjonærene har fulgt opp kravet om å innføre et internt kontrollsystem for miljø og landskap. 

Foto: Inger Helene W. Riddervold/NVE

I 2019 ble det innført en ny bestemmelse i energiloven, som sier at alle nettkonsesjonærer skal ha interne kontrollsystem for å følge opp miljø- og landskapskrav (kalt IK-energi). For å kartlegge statusen på dette arbeidet har NVE gjennomført en undersøkelse blant konsesjonærer med anleggskonsesjon i regional- og distribusjonsnettet. 

Av 69 konsesjonærer som svarte på undersøkelsen, er det bare 40 % som har innført et internt kontrollsystem for miljø og landskap. Det er ikke godt nok at så få nettkonsesjonærer har etterlevd dette kravet, sier Anne Johanne Kråkenes, seksjonssjef for miljøtilsyn for energianlegg i NVE. 

Internkontroll er et viktig hjelpemiddel 

Årsaken til at NVE fører tilsyn med oppfølgingen av kravet om et internkontrollsystem er blant annet å sikre at målsettingen med regelverket nås.  

Internkontroll er et viktig redskap og hjelpemiddel for konsesjonærer for å sikre at de planlegger, etablerer og drifter energianlegg i tråd med krav som er pålagt dem, understreker Kråkenes.  

Stort potensiale 

Vi ser av kartleggingen at det er et stort potensiale hos konsesjonærene til å innføre eget internkontrollsystem, siden 81 % av konsesjonærene svarer at de har kompetanse til å ivareta kravene knyttet til miljø og landskap, sier Kråkenes.  

Kartleggingen viser også at det er forbedringsmuligheter hos flere av konsesjonærene som har innført IK-energi, slik at disse systemene blir mer komplette.  

Vi antar at det er et behov for mer veiledning fra oss om hvorfor og hvordan et internt kontrollsystem for miljø og landskap skal innføres. Hensikten med kravet er å sikre at konsesjonærene har nødvendige systemer og rutiner, slik at krav til miljø og landskap etterleves - ikke at NVE eventuelt avdekker avvik ved en kontroll, avslutter Anne Johanne Kråkenes. 

Kartleggingen som nå er gjort skal brukes som grunnlag for NVEs videre planlegging av veiledning og kontroll, for å sikre en god oppfølging. 

Les hele rapporten her. 

Kontakt

Anne Johanne Kråkenes, seksjonssjef 
tlf. 92 42 99 61 

Matilde Anker, seniorrådgiver
tlf. 92 82 96 82