Nyhetsarkiv

Viser 2326 nyheter fra arkivet

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnetts...
Publisert 20.12.2018
Nyheter, Energi

Vassmagasinstatistikk veke 51 2018

Framleis nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 51 var fyllingsgraden i norske magasin 65,7 prosent.
Publisert 28.12.2018
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

Forskning gir bedre varsling av jordskredfare

Hvordan kan en spesiell værtype føre til økt jordskredfare i Gudbrandsdalen, mens en annen værtype skaper mest skred i Hordaland? Og hvor vannmettet må jorden være før skredfaren øker? Hvordan kan...
Publisert 19.12.2018
Nyheter, Hydrologi

Konsulentrapport om innføring av balanseavregning med 15 minutters oppløsning

Oslo Economics har på oppdrag fra NVE utarbeidet en rapport om praktisk innføring av balanseavregning med 15 minutters tidsoppløsning. Rapporten anbefaler at 15 minutters tidsoppløsning innføres ve...
Publisert 20.12.2018
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Revisjon av konsesjonsvilkåra for Sira-Kvina-reguleringene

NVE tilrår Olje og energidepartementet å innføre nye og meir miljøvennlege konsesjonsvilkår for reguleringen av Sira- og Kvinavassdraget
Publisert 20.12.2018
Nyheter, Konsesjon

Overføring av Knabeåna og Solliåna til Homstølvatn

NVE rår Olje og energidepartementet til å gje Sira-Kvina kraftselskap AS løyve til å overføre Knabeåna og Solliåna til Homstølvatn, Kvinesdal kommune i Vest-Agder
Publisert 20.12.2018
Nyheter, Konsesjon

Tilrår nye moderne konsesjonsvilkår for Aurareguleringane.

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Statkraft Energi AS nye konsesjonsvilkår for Aurareguleringane. Reguleringane påverkar Eira/Aura vassdraget, Litledalsvassdraget og Bøvra i fylka Møre...
Publisert 20.12.2018
Nyheter, Konsesjon

Revisjon av konsesjonsvilkår for Altevatnreguleringen i Barduvassdraget

NVE rår Olje- og energidepartementet til å innføre nye og meir miljøvennlege konsesjonsvilkår for Altevatnreguleringen i Barduvassdraget i Troms.
Publisert 20.12.2018
Nyheter, Konsesjon

NVE ilegger Hålogaland Kraft Nett AS et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner for brudd på nøytralitetsforskriften

I forbindelse med fusjonen mellom Evenes Kraftforsyning og Hålogaland Kraft la Evenes Kraftforsyning i oktober 2017 ut en lenke på sine nettsider. Denne lenken ledet nettkundene til Hålogaland Kraf...
Publisert 20.12.2018
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Foreningen til Begnavasdragets Regulering (FBR) nye konsesjonsvilkår for reguleringa av Åbjøravassdraget

Vassdraget går gjennom kommunane Vestre Slidre, Vang, og Nord-Aurdal i Oppland, og Gol og Hemsedal i Buskerud.
Publisert 19.12.2018
Nyheter, Konsesjon

Kraftsituasjonen veke 50 2018

Låge temperaturar gav høgare prisar
Publisert 19.12.2018
Rapporter, Kraftsituasjonen

Vassmagasinstatistikk veke 50 2018

Sterkare nedtapping av magasina. Ved utgangen av veke 50 var fyllingsgraden i norske magasin 69,2 prosent.
Publisert 19.12.2018
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

NVE rår Olje- og energidepartementet til ikkje å gje løyve til overføring av Flottejønnbekken til Kalhovdmagasinet i Tinn kommune i Telemark.

NVE rår Olje- og energidepartementet til å ikkje gje Øst-Telemarkens Brukseierforening (ØTB) løyve til å overføre Flottetjønnbekken til Kalhovdmagasinet.
Publisert 18.12.2018
Nyheter, Konsesjon

Ny veileder for krav til miljø og landskap for energianlegg

Veilederen kommer fordi det fra 1.1. 2019 innføres krav om internkontroll for miljøkrav for vindkraft-, nett- og andre energianlegg.
Publisert 19.12.2018
Nyheter, Tilsyn

Vedtak om nye forskrifter som sikrer strømforsyning til husholdningene, og fører til lavere avkastning for nettselskapene

NVE har vedtatt flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert ener...
Publisert 19.12.2018
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

NVE vurderer datostopp i Sverige til å være best for den norsk-svenske elsertifikatordningen

NVE anbefaler at de markedsbaserte prinsippene for elsertifikatordningen videreføres, og at det bør innføres en datostopp i 2030 i Sverige. Dette er hovedkonklusjonen i NVEs anbefalinger til «Kontr...
Publisert 18.12.2018
Nyheter, Energi