Publisert 20.11.2018 , sist oppdatert 21.11.2018

Naturfarevarsler fra Meteorologisk institutt på varsom.no

Klimaendringer medfører økt ekstremvær og dermed behov for gode verktøy for å distribuere brukertilpassede naturfarevarsler. VARSOM-plattformen er godt etablert for distribusjon av NVEs naturfarevarsler (flom, snøskred, jordskred), og tas nå også i bruk for varsling av landbaserte naturfarevarsler fra Meteorologisk institutt (MET).

- Dette vil gi en samlet framstilling av naturfarevarsler fra MET og NVE, noe brukere, beredskapsmyndigheter og publikum har etterspurt, sier Hervé Colleuille, seksjonssjef for Varsling av flom- og jordskredfare i NVE.

Varslene som utgis av MET og nå vises på http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/ er varsel om regn, kraftige regnbyger, vind, høy vannstand langs kysten og i fjordene, polare lavtrykk og skogbrannfare.

- MET og NVE ønsker å fremstå samlet i sin kommunikasjon mot brukerne, så vi er fornøyd med at viktige farevarsler fra MET nå blir inkludert i varsom.no. Naturfarer fra NVE som flom og skred er oftest enten direkte eller indirekte en følge av meteorologiske fenomen. Dette blir tydelig når det utstedes farevarsler på for eksempel store nedbørmengder, sier Solfrid Agersten, avdelingsleder for Værvarslingen i Oslo, Meteorologisk institutt.

- Vi har lenge jobbet med å samordne farevarslene fra etatene, både når det gjelder form, innhold og begreper. En felles publisering av naturfarevarslene på varsom er derfor en naturlig følge av dette nære samarbeidet. Farevarslene kategoriseres som faregradering i fargene gult, oransje og rødt, hvor rødt tilsvarer et Ekstremvær fra MET, tilføyer Solfrid Agersten.

 

Varsom.no din kilde til varsling av naturfarer i Norge

Portalen Varsom.no har i flere år vært Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) hovedkanal for formidling av flom, jordskred, og snøskred. Portalen er en tjeneste levert av NVE, i samarbeid med Meteorologisk institutt (MET) og Statens vegvesen (SVV).

- Varsling av alle naturfarer på ett sted, gjør at vi bruker mindre tid på å finne fram relevant informasjon og kommer raskere i gang med å vurdere betydningen for vegene, sier Tore Humstad, fagansvarlig for skredovervåking og -varsling i Statens vegvesen.

Kontaktpersoner

Hervé Colleuille (NVE)
tlf. 945 21 657, hec(at)nve.no

Solfrid Agersten (MET)
tlf. 480 72 536, solfrida(at)met.no

Tore Humstad (SVV)
tlf. 901 40 850, tore.humstad(at)vegvesen.no