Tekniske problemer med karttjenester og varsom.no - NVE

NVE har tekniske problemer med sine karttjenester og varsom.no. Feilretting pågår.