Publisert 03.11.2017

Åpne data fra NVE en del av vinnerkonseptet på årets #hack4no

Vinnerlaget «Leteaksjon» brukte kartdata fra NVE i et verktøy for planlegging, koordinering og kommunikasjon som skal effektivisere leteaksjoner.

Vinnerlaget på #hack4no, med lagleder kaptein Ida Frøseth (t.h.) og juryleder Anne Cathrine Frøstrup (t.v.). Foto: Per Anders Bjørklund / Kartverket

For NVE er det viktig å gjøre flest mulig av våre datasett tilgjengelige for publikum. Dette er også noe av bakgrunnen for deltagelsen på #hack4no, en arena hvor NVE som offentlig institusjon kan tilby sine åpne data og disse igjen kan brukes i løsninger og verktøy som er nyttige for folk flest. Totalt var det 4 av 21 av de konkurrerende konseptene som hadde brukt datasett fra NVE.

«Leteaksjon»

Årets vinner var et lag sammensatt blant annet av studenter fra Forsvarets ingeniørhøgskole og Høgskolen i Sørøst-Norge. Løsning de presenterte reduserer tiden for planlegging av en leteaksjon ved at det gjennomføres en automatisert kartanalyse. Letemannskapene spores ved bruk av smarttelefoner, og løsningen er bygd for å fungere også i områder uten mobildekning.

- Vi ønsker å bruke NVE sine data. Det er i hovedsak skredkartene og bratthetsgrad som er av interesse for oss. Disse kartene skal for eksempel brukes til å finne trygg marsjvei for letemannskaper.  Bjørn Lytskjold og de andre fra NVE var veldig behjelpelig under #hack4no og oppsøkte oss for å sørge for at vi ble bedre kjent med deres datasett, sa Ida Marie Frøseth, leder for vinnerlaget «Leteaksjon».

 - Dette er en løsning som viser samspill mellom offentlige åpne data og som har en meget stor samfunnsnytte, sa juryleder og kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup.

Om #Hack4no

200 gründere, studenter, utviklere og andre kreative mennesker deltok på årets #hack4no-konkurranse på Hønefoss i regi av Kartverket, Høgskolen i Sørøst-Norge og til sammen 14 statlige etater. Det gjør det til Norges største lekegrind med åpne data. I løpet av to intense dager 27. og 28. oktober har deltakerlagene jobbet fram nye apper, tjenester og andre løsninger hvor det blant annet brukes data som det offentlige har frigitt og gjort tilgjengelig.

I tillegg deltok 350 barn og ungdommer på juniorhack, Norges største kodetreff, hvor de blant annet lærte å programmere, lage kart og bygge droner.

Se mer om de forskjellige konseptene her

Flere bilder fra #hack4no på Flickr

Jan Tore Sanner åpnet #hack4no. Foto: Bjørn Lytskjold/NVE