Publisert 24.08.2017 , sist oppdatert 15.03.2019

NVE-forsker med i panel for kommende IPCC-rapport

FNs klimapanel har nylig offentliggjort forfatterpanelene for den kommende Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. Fra NVE skal forsker og glasiolog Miriam Jackson være med i forfatterpanelet for ett av kapitlene i rapporten.

Forsker og glasiolog Miriam Jackson i Bhutan. Foto: NVE

Miriam Jackson jobber ved NVEs hydrologiske avdeling på seksjon for bre, is og snø. Hun skal delta som «Lead author» i forfatterpanelet for kapittel 2 sammen med forskere og eksperter fra hele verden. Jackson er en av fire norske forskere som er med i arbeidet med rapporten. Tittel på kapittel 2 er «High Mountain Areas» og skal beskrive målte og fremtidige endringer i kryosfæren og effektene dette vil få for fjellene i Himalaya, Andesfjellene og høye fjell i Afrika.

-    Det blir svært spennende å jobbe med en så viktig oppgave sammen med kollegaer fra hele verden, sier Jackson.

I alt 101 eksperter fra hele 41 land er invitert til å starte arbeidet med rapporten melder IPCC i pressemeldingen. Totalt fikk IPCC 569 nominasjoner fra 57 land på aktuelle forskere. Rapporten er planlagt å bli ferdig i september 2019.

Fra bunnen av en isbre til toppen av verden
Jackson har i en årrekke forsket på isbreer, massebalanse og relaterte naturfarer i global skala, særlig på isbreer i Himalaya. Etter en sommer på en iskappe i Alaska som bachelorstudent begynte breforskningen hennes for alvor i Antarktis og hun tok sin master- og doktorgrad på Whillans Ice Stream, med Dr. Whillans selv som masterveileder. Etter avsluttede studier fikk hun forskerstilling i NVE, ble kjent med norske isbreer og tok over ansvar for NVEs subglasiale laboratorium under Svartisen.

Som en del av NVEs «Institutional Strengthening of the Water Resources and Power Sectors-program» ble Jackson involvert i brestudier i Himalaya og opprettet de første massebalansemålingene for bre i Bhutan. Jackson ledet også det nylig avsluttede INDICE-prosjektet som var et samarbeid mellom to norske og tre indiske institusjoner. Dette prosjektet har blant annet hatt feltstudier i Kashmir for å snakke med lokale innbyggere som blir påvirket av klimaendringer. Jackson har også jobbet med jøkulhlaup, flom fra isbreer, både i Norge og Himalaya.