Publisert 01.06.2017

NVEs vårflomanalyse: statusoppdatering 1. juni

Lite sannsynlig med flom og flomvarsel i pinsehelga, men mulig flomvarsel i nord mot slutten av uke 23. NVEs varslingstjeneste vil følge situasjonen tett gjennom hele pinsen og videre framover.

Med utgangspunkt prognosene som foreligger per torsdag 1. juni ligger det ikke an til flom og flomvarsel i pinsen.

Det ventes imidlertid noe økende vannføring i vassdrag som har en del snø igjen i nedbørfeltet, fram til slutten av uke 23. Litt kaldere eller varmere vær, eller mer eller mindre regn enn prognosene per 1. juni, kan gi store utslag. Dette gjelder spesielt i vassdrag med mye snø igjen.

Det har vært en del snøsmelting både i sør og nord siden midten av mai, men det er fortsatt mye snø igjen sammenlignet med normalt. Det er dermed fortsatt stor sannsynlighet for stor snøsmelteflom etter pinse i elver fra de snødekte områdene. Dette gjelder spesielt i Nord-Norge, og hvis det blir veldig varmt over flere dager. Nedbør vil også forsterke effekten av snøsmeltingen.

 

Kort status for de forskjellige landsdelene (basert på prognoser 1.juni):

  • Finnmark, Troms og Nordland (pr. 1.juni): Litt nedbør, men fortsatt kjølig i pinsehelgen. Stigende temperatur og noe nedbør rett over helgen kan føre til økende vannføring og mulig flom i slutten av uke 23.
  • Trøndelag (pr. 1.juni): Stigende temperatur og litt nedbør i løpet av pinsehelgen vil føre til vannføringsøkning i vassdrag som har snø i nedbørfeltet. Vannføringen ventes å holde seg relativt høy gjennom hele prognoseperioden fram til slutten av uke 23.
  • Vestlandet (pr. 1.juni): Stigende temperatur og noe nedbør i løpet av pinsen vil føre til økende vannføring, spesielt i vassdrag som har snø igjen i nedbørfeltet. Vannføringen ventes å holde seg relativt høy gjennom hele prognoseperioden fram til slutten av uke 23.
  • Sørlandet (pr. 1.juni): Lite eller ikke noe snø igjen. Litt nedbør gjennom prognoseperioden fram til slutten av uke 23. Små endringer i vannføringen.
  • Østlandet (pr. 1.juni): Stigende temperatur og litt nedbør i løpet av prognoseperioden fram til slutten av ikke 23. Små endringer i vannføringen i løpet av pinsen. Stigende vannføring i vassdrag som har en del snø igjen i nedbørfeltet mot slutten av uke 23.

Kontaktpersoner:

Flomvarslingens vakttelefon: 404 36 000 (ikke SMS)

Følg med på www.varsom.no for oppdatert informasjon om flom og skredfare

Hvordan få varsel

NVEs varslingstjeneste vil følge situasjonen tett gjennom hele pinsen og videre framover. Eventuelle flomvarsel vil bli publisert på http://www.varsom.no/

Hvis du ikke allerede har abonnert på naturfarevarsler fra varsom.no, kan du gjøre det på https://abonner.varsom.no