Publisert 09.04.2021 , sist oppdatert 12.04.2021

Nye veiledere for flomberegninger – beta-testing og høring

NVE har digitalisert sin hydrologifaglige veiledning for flomberegninger. Her finner du informasjon om hvordan vi anbefaler flomberegninger, og verktøy og applikasjoner som brukes i flomberegningsanalyser. 

Samtidig som vi har jobbet med den digitale versjonen av Veileder for flomberegninger har vi revidert utgaven av retningslinje 4/2011 om flomberegninger for dammer. NVE inviterer til parallelt innspill på de reviderte veilederne med frist 31.mai 2021.

Betatesting: Veileder for flomberegninger

Veileder for flomberegninger er myntet på brukere som selv skal utføre flomberegninger, men inneholder også mye nyttig for andre som ønsker å lære om flomhydrologi. Det er linket til eksterne nettsider, applikasjoner og litteratur.

Dette veiledningsformatet er nytt for oss, og vi er avhengige av tilbakemeldinger fra våre brukere for å kunne forbedre produktet frem mot offisiell lansering. Alle tilbakemeldinger tas imot med stor takk.

Tilbakemeldinger sendes til flomberegninger@nve.no og merkes med emne "Veileder for flomberegninger». Betaversjonen vil ligge ute til 31. mai 2021 og alle tilbakemeldinger vil gjennomgås etter dette. Oppdagelse av eventuelle tekniske feil på nettsiden kan rettes til hydrologi@nve.no.

Høring: Flomberegninger for dammer

I forbindelse med digitaliseringen av «Veileder for flomberegninger» skal NVEs Retningslinjer for flomberegninger (4/2011) erstattes av ny publikasjon. Generell hydrologifaglig veiledning i hvordan flomberegninger skal gjennomføres er tatt ut og flyttet til Veileder for flomberegninger.

Utdyping av alle relevante bestemmelser i damsikkerhetsforskriften § 5-7 (Flomberegninger) er lagt til Flomberegninger for dammer – Veileder til damsikkerhetsforskriften. Ved utarbeidelse av flomberegninger for dammer skal de to veilederne brukes sammen. Det er derfor parallelle, men separate høringsprosesser. Høringsutkastet og høringsbrev, som er sendt til eksterne høringsparter, ligger på NVEs nettsider om damsikkerhet.

Høringsuttalelser sendes nve@nve.no, med kopi til hhau@nve.no. Tittelfeltet bør inneholde hvem som avgir uttalelse og teksten Seksjon for damsikkerhet: Høringsinnspill til ny veileder for flomberegninger for dammer. Vi oppfordrer til å gi felles høringsuttalelser fra rådgiverfirma, bransjeorganisasjoner mv. Frist for innspill er 31. mai 2021.