Publisert 20.09.2021 , sist oppdatert 21.09.2021

Data fra Sentinel-satellittene gir bedre overvåking av hydrologi, isbreer og snøskred

– Vi forventer at NVEs kunnskap om flomutbredelse og varslingstjenester for skred og is vil bli enda bedre med bruk av data fra disse tjenestene, sier Hege Hisdal, direktør i hydrologisk avdeling i NVE.

Bilde er et Sentinel-2 satellittbilde over Tromsø 19. desember 2019. Det viser tydelig hvor det har og ikke har kommet snø. Kilde: ESA.

Hisdal forventer også at tjenestene blir viktig i klimaovervåkingen og peker på at vi allerede tar dem i bruk for å tallfeste hvor mye isbreene har endret seg i Norge. 

NVE har i samarbeid med Norsk romsenter og Statens vegvesen, samt en rekke forskningspartnere som Universitetet i Oslo, Norsk Regnesentral og NORCE, utviklet tjenester for overvåking av isbreer, flommer, snødekke, is på innsjøer og snøskred i Norge. Tjenestene er utviklet gjennom den nasjonale delen av Copernicus-programmet, og gir helt nye muligheter for å observere flommer og snøskred, samt måle endringer i isbreer på land og is på innsjøer.

Mer informasjon om tjenestene og produktene som er utviklet i første periode av Copernicus-programmet er oppsummert i denne NVE rapporten, som også gir anbefalinger for den neste perioden av Copernicus-programmet.

Kontakt

Seksjonssjef Rune Engeset, tlf. 99 03 88 68