Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 16.11.2021

Pålegger sikkerhetstiltak ved Titania

For å ivareta sikkerheten til Gruvedam 1 ved Titania i Sokndal kommune, pålegger Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Titania AS å gjennomføre midlertidige tiltak.  

Gruvedam 1 ved Gauknetjørna er et landdeponi for avgangsmasser fra gruvevirksomheten til Titania AS. På bakgrunn av nye målinger er dammen plassert i høyeste konsekvensklasse, som betyr at det vil være svært alvorlige konsekvenser dersom det blir dambrudd.

- NVE har nylig mottatt en revurdering av sikkerheten ved dammen, som konkluderer med at dammen har for lav sikkerhet. Det er blant annet usikkerhet knyttet til hvor stor belastning massene i deponiet tåler før de kan bli flytende. NVE mener derfor at alle fysiske tiltak som er forholdsmessige, gjennomførbare, og som bidrar til å redusere lastene på deponiet, skal gjennomføres, sier Lars Grøttå, seksjonsleder i damtilsynet til NVE.

De viktigste tiltakene som kan gjennomføres på kort tid, vurderes å være redusert tilførsel av vann til deponiet, senke vannstanden/nivået i ponden og etablere stor pumpekapasitet for å unngå vannstandsøkning i ponden under flom.

Tett dialog

- NVE har tett og god dialog med Titania om oppfølging av nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten. Det er dameiers ansvar at sikkerheten er ivaretatt, og vi opplever at Titania er en profesjonell aktør som tar dette ansvaret på største alvor. Dammen er ikke farligere enn før, men med den nye kunnskapen vi har om stabiliteten i deponimassene bak demningen, må det gjennomføres tiltak og dokumenteres at sikkerheten er ivaretatt, avslutter Grøttå.

Last ned brevet med pålegg her: Vedtak om retting for å oppnå bedre sikkerhet ved Gruvedam 1 – Titania AS - Sokndal kommune - Rogaland fylke

Kontaktpersoner

Lars Grøttå, seksjonssjef
mobil: 90 14 42 69

Karen Marie Straume, senioringeniør
mobil: 97 03 87 84