Publisert 01.12.2016 , sist oppdatert 07.01.2021

NVE med i UNESCO-kommisjonen

Kunnskapsministeren har oppnevnt ny nasjonalkommisjon for UNESCO for perioden 2017-2020. Tidligere statsforvalter og statsråd, Tora Aasland, fortsetter som kommisjonens leder. Klimarådgiver i NVE, Hege Hisdal, er medlem i kommisjonen.

Den nye kommisjonen har åtte medlemmer fra ulike fagmiljøer og sivil sektor. Kommisjonens sammensetning reflekterer UNESCOs fire ansvarsområder: utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. UNESCO-kommisjonen skal være rådgiver for norske myndigheter og bindeledd mellom sivilsamfunnet, ulike fagmiljøer og regjeringen.

 

Les mer på regjeringen sine nettsider

Klimarådgiver i NVE , Hege Hisdal. Foto: NVE
Klimarådgiver i NVE , Hege Hisdal. Foto: NVE