Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 09.12.2016 , sist oppdatert 28.08.2020

Styrker energisamarbeidet med Bulgaria – NVE programpartner for fornybar energi

Samarbeidsavtalen ble underskrevet i Sofia 9. desember, og innebærer at det gjennom EØS-midlene er satt av 28 millioner euro til et program for fornybar energi.

Som norsk programparter for programmet for fornybar energi, får NVE en sentral rolle i gjennomføringen.

Å være programpartner er en rådgivende funksjon. NVE vil bidra aktivt ved utarbeidelse av det faglige innhold i programmet, og i den videre oppfølging gjennom implementeringsfasen. En viktig oppgave for NVE er også å bidra til partnerskap mellom bulgarske søkere og norske partnere, og å skape møteplasser for å få til samarbeid mellom landene innenfor området klimatilpasning.

EØS-midlene skal i første rekke komme mottakerlandene til gode, men programmene gjennomføres i tett samarbeid med norske partnere. Dette er derfor en meget god mulighet for norske bedrifter som ønsker å gjøre seg kjent med nye markeder.

NVE vil etter hvert når programutviklingsfasen er gjennomført offentliggjøre prosjektutlysninger på nve.no. Søkere til prosjekter må komme fra mottakerlandet Bulgaria, men det vil oppfordres til å få med seg norske partnere. Prosjektutlysninger vil senest komme mot slutten av 2017/begynnelsen av 2018, men kan skje vesentlig tidligere avhengig av framdriften med utvikling av programinnholdet. Konferanser og andre tiltak for å bringe bulgarske og norske miljøer sammen, samt informasjon om hvordan søke bilaterale midler til dekning av utgifter vil bli offentliggjort på nve.no.

Om EØS-midlene
Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa. Avtalen inkluderer en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene. EØS-midlene er Norges bidrag til dette. EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland. Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

Avtalen mellom Norge og Bulgaria er den tredje avtalen som undertegnes for bruk av EØS-midler for perioden 2014-2021. Tidligere er det undertegnet avtaler med Romania og Slovakia.

Les mer på regjeringen sine hjemmesider

Kontaktperson i NVE:

Seniorrådgiver Bjørn Aulie, Internasjonal seksjon.

aul@nve.no, Mobil: 470 698 94