Publisert 17.10.2016 , sist oppdatert 28.08.2020

Norge og Romania enige om stor samarbeidsavtale – NVE med som programpartner for fornybar energi

Samarbeidsavtalen ble underskrevet i Bucuresti 13. oktober, og innebærer at det gjennom EØS-midlene er satt av 502,5 millioner euro til 12 samarbeidsprogrammer. Ett av programområdene er fornybar energi, og dette programmet alene beløper seg til mer enn 60 millioner euro.

Som programparter innen fornybar energi får NVE en sentral rolle i gjennomføringen, i samarbeid med Innovasjon Norge som er programoperatør og Rumenske myndigheter og andre partnere.

Å være programpartner er en rådgivende funksjon. NVE vil bl.a. bidra aktivt i utarbeidelse av programmet, i fastsetting av evalueringskriterier for søknader til prosjektene og i å følge opp framdriften i de utvalgte prosjektene. En viktig oppgave for NVE er også å bidra til partnerskap mellom rumenske søkere og norske partnere, og å skape møteplasser for å få til samarbeid mellom landene innenfor fornybar energi området.

EØS-midlene skal i første rekke komme Romania til gode, men programmene gjennomføres i samarbeid med norske partnere. Dette er derfor en meget god mulighet for norske bedrifter som ønsker å gjøre seg kjent med nye markeder.

NVE vil offentliggjøre invitasjoner til samarbeid på nve.no

Om EØS-midlene
Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa. Avtalen inkluderer en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene. EØS-midlene er Norges bidrag til dette. EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland. Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

Avtalen mellom Norge og Romania er den første avtalen som undertegnes for bruk av EØS-midler for perioden 2014-2021. Romania er nest største mottakerland

Les mer på regjeringen sine hjemmesider

Kontaktperson i NVE:

Seniorrådgiver Bjørn Aulie,
Internasjonal seksjon.

aul@nve.no

tlf: 470 698 94