Publisert 08.11.2017 , sist oppdatert 28.08.2020

Nedleggelse av kinesiske kullgruver førte til dyrere strøm i Sør-Norge

Strømprisene i Sør-Norge økte med 22 prosent i tredje kvartal, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. I Nord-Norge sank prisene med elleve prosent på grunn av kraftoverskudd og begrensninger i eksporten ut av området. Midt-Norge hadde om lag det samme prisbildet som i fjor.

Øvre Forsland kraftverk. Foto: NVE/Stig Storheil

- Vi ser at kullprisen har økt med om lag 40 prosent det siste året. Kull er fortsatt en viktig energikilde i flere av de europeiske kraftsystemene vi er koblet sammen med, og økte kullpriser har ført til høyere strømpris i mange land. Dette gjør at krafteksporten vår er blitt mer verdifull, mens vi som bruker strøm, må betale mer. Prisøkningen merkes best i Sør-Norge, der utenlandskablene er koblet sammen med vårt kraftsystem, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

De store nedbørmengdene i begynnelsen av oktober medvirket til at strømprisene sank med om lag ti prosent i Sør- og Midt-Norge fra september til oktober. I Nord var det en liten prisøkning.

 

Kina legger ned kullgruver

Det økte prisnivået på strøm i tredje kvartal har altså en klar sammenheng med økte kullpriser internasjonalt. Det er flere årsaker til de økte kullprisene. Redusert tilgang på kull på grunn av nedleggelse av kinesiske kullgruver er den viktigste enkeltfaktoren. Produksjonskapasitet tilsvarende en årlig produksjon på om lag 60 millioner tonn kull er lagt ned i Kina siden 2016, ifølge Reuters.

 

Mye stans i svensk kjernekraft

Fra midten av august førte omfattende vedlikeholdsarbeid på flere svenske kjernekraftverk til generelt større knapphet på kraft i Norden, enn i fjor. I tillegg førte mindre nedbør til at den hydrologiske balansen ble forverret med 3,7 TWh i løpet av tredje kvartal.

- Det har vært uvanlig mye stans i kjernekraftproduksjonen i Sverige til å være så sent på året. På et tidspunkt var to tredjedeler av kapasiteten ute. Redusert kraftproduksjon i Sverige førte til økt etterspørsel etter norsk vannkraft, økte priser og høy eksport fra Norge, påpeker Sanderud.

 

Nest høyeste produksjon noensinne

Prisøkningen stimulerte kraftprodusentene til økt norsk kraftproduksjon. I tredje kvartal ble det produsert 32,7 TWh kraft i Norge. Det er den nest høyeste kraftproduksjonen i løpet av tredje kvartal noensinne, bare slått av 2007.

Kraftselskapene produserte mye strøm til tross for at tilsiget til de norske vannkraftverk kun var på normalen. Magasinfyllingen endte derfor på 3,3 prosentpoeng under normalen for årstiden. Mye nedbør og vind i oktober, gjør at fyllingsgraden nå er over medianen.

 

Nedlastingsside for kvartalsrapporter.

 

 

Kontaktperson:

Rådgiver Martin Vik, tlf. 22959331

NVEs pressetelefon: 489 97 667

Per Sanderud
Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/PDFLink.cshtml)