Høyere kraftpriser til tross for norsk kraftoverskudd

Norske kraftpriser kan bli høyere i fremtiden, til tross for at det bygges mye vindkraft og det norske kraftoverskuddet øker. Det viser NVEs nye kraftmarkedsanalyse mot 2030.

Illustrasjonsbilde vindkraft Smøla. Foto: Olav Haaverstad/NVE

NVE publiserte i 2016 for første gang en analyse av kraftmarkedsutviklingen frem mot 2030.  I årets analyse stiger kraftprisen fra 23 øre/kWh i 2017 til 30 øre/kWh i 2030. Det er på nivå med kraftmarkedsanalysen fra 2016.

- Det bygges nå to nye utenlandskabler fra Norge. Disse kan presse kraftprisen i Norge litt opp. Samtidig investeres det i mye ny vindkraft, som trekker prisene noe ned. Det som likevel har mest å si for norsk kraftpris, er om EUs klimapolitikk gir en høyere pris på klimagassutslipp, eller ikke, sier avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug i NVE.

Lønnsom vindkraft

Som en følge av høyere norske kraftpriser mot 2030, kan de beste vindkraftprosjektene bli lønnsomme uten støtte fra midten av 2020-tallet.

- Landbasert vindkraft konkurrerer allerede i dag med utbygging av vannkraft i Norge. Stadig bedre vindkraftteknologi til lavere priser, gjør det billigere å utnytte de gode vindressursene vi har her til lands, sier Skrivarhaug.

Utbygging av vindkraft i Norge gjør at produksjonsveksten i NVEs beregninger er høyere enn forbruksveksten. Norges kraftoverskudd øker fra rundt 5 TWh i dag, til i underkant av 15 TWh i 2030. Det bidrar til at det nordiske kraftoverskuddet i NVEs analyse firedobles mot 2030.

- Vi ser en utvikling der kraftproduksjonen er noe høyere enn forbruket. Denne overkapasiteten gir kraftoverskudd, men kraftprisen reduseres ikke på grunn av større utveksling med naboland, sier Anne Vera Skrivarhaug.

 

Last ned rapportene:

Kraftmarkedsanalyse 2017-2030 : Høyere kraftpriser til tross for økende kraftoverskudd.

Kraftmarkedsanalyse 2017-2030 : Underlagsrapport med detaljerte forutsetninger.

 

Kontaktpersoner:

Avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug,
tlf 415 11 537

Seniorrådgiver Gudmund Bartnes,
tlf 997 44 267

NVEs pressetelefon;
tlf: 489 97 667