Publisert 24.11.2017 , sist oppdatert 28.08.2020

Oppsummering etter ekstremværet "Ylva"

Ekstremværet «Ylva» slo inn for fullt over Nordland og Troms i går og flere tusen kunder ble strømløse. Fredag morgen var det fortsatt storm i kastene i utsatte områder, da også i Finnmark, og rundt 2000 kunder var fortsatt strømløse. Det er ventet at vinden vil minke utover dagen og at strømmen vil gjenopprettes fortløpende.

Under «Ylva» har det vært krevende for nettselskapene å opprettholde forsyningen, men vi opplever at nettselskapene har håndtert situasjonen meget bra. Tatt i betraktning værforholdene er det relativt få som har opplevd strømbrudd. «Det har vært færre strømløse enn hva man kunne ha forventet av et ekstremvær med svært sterk vind fra en ugunstig retning og som i tillegg har rammet så store geografiske områder», sier Ingunn Åsgard Bendiksen, avdelingsdirektør i Tilsyn og Beredskap.

Torsdag morgen var det store utfordringer med strømnettet i Nordland. Dette påvirket også strømnettet lenger nord som ikke lenger kunne få strøm via kraftledningene i Nordland. I Nord-Norge var det kraftunderskudd torsdag morgen, som betyr at det var mer forbruk enn kraftproduksjon i området. Nord-Norge var da avhengig av å importere kraft fra våre naboland. Uten kraftutveksling over landegrensene kunne «Ylva» ha medført utkobling av et stort antall kunder i Nord-Norge. Situasjonen var i denne fasen sårbar for utfall av flere kraftledninger.  

«Den sårbare situasjonen førte blant annet til at Statnett koblet ut alt fleksibelt forbruk i området. I tillegg oppfordret Troms Kraft Nett sine kunder om å redusere strømforbruket sitt i timene med høyest strømforbruk. Utover kvelden ble det et kraftoverskudd i Nord-Norge. Det var da mer produksjon enn forbruk i området og situasjonen ble dermed ikke like kritisk, selv om flere tusen fortsatt var uten strøm.», sier Ingunn Åsgard Bendiksen.

Med mindre noe uforutsett inntreffer, vil NVE i dag avlutte vår oppfølgning av situasjonen og nettselskapene går inn i en normal gjenopprettingsfase.