Publisert 06.11.2017 , sist oppdatert 28.08.2020

OED inviterer til innspillsmøte om energimerkeordningen for bygninger

Olje- og energidepartementet (OED) inviterer til et møte 17. november for å få innspill til hvordan energimerkeordningen for bygninger kan videreutvikles. Møtet avholdes i samarbeid med Enova og NVE.

 

Tid: 17. november 2017 kl. 09.00-14.00

Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo

 

Hensikten med innspillsmøtet er å få belyst problemstillinger knyttet til energimerkeordningen for bygninger. Departementet inviterer deltakerne til å bidra med informasjon og forslag til forbedringer. 

 

NVE fører tilsyn

Departementet overførte den daglige forvaltningen av energimerkeordningen for bygninger og energivurdering av tekniske anlegg fra NVE til Enova i fjor. NVE fører tilsyn med ordningene.

Energimerking er obligatorisk for nybygg og for alle som skal selge eller leie ut boliger eller yrkesbygg. Yrkesbygg over 1000 kvadratmeter skal alltid ha gyldig energiattest. Det er i tillegg krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Målet med energivurdering av tekniske anlegg er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene.

 

Les mer i invitasjonen fra OED.