Nyhetsarkiv

Viser 2352 nyheter fra arkivet

Tredje Kontrollstasjon for elsertifikatordningen

Publisert 21.12.2017
Nyheter, Energi

Klimaendringene gir økt kraftproduksjon og økte flomtap på Vestlandet

I vassdrag på Vestlandet der BKK har kraftverk, vil klimaendringene gi høyere kraftproduksjon, spesielt i vinterhalvåret. I år med mye nedbør og lite snø vil mer vann gå tapt for kraftprodusentene,...
Publisert 11.12.2017
Nyheter, Energi

Oppsummering etter ekstremværet "Ylva"

Ekstremværet «Ylva» slo inn for fullt over Nordland og Troms i går og flere tusen kunder ble strømløse. Fredag morgen var det fortsatt storm i kastene i utsatte områder, da også i Finnmark, og rund...
Publisert 24.11.2017
Nyheter, Energi

Nedleggelse av kinesiske kullgruver førte til dyrere strøm i Sør-Norge

Strømprisene i Sør-Norge økte med 22 prosent i tredje kvartal, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. I Nord-Norge sank prisene med elleve prosent på grunn av kraftoverskudd og begrensninger...
Publisert 08.11.2017
Nyheter, Energi

OED inviterer til innspillsmøte om energimerkeordningen for bygninger

Olje- og energidepartementet (OED) inviterer til et møte 17. november for å få innspill til hvordan energimerkeordningen for bygninger kan videreutvikles. Møtet avholdes i samarbeid med Enova og NVE.
Publisert 06.11.2017
Nyheter, Energi

Ny kraft ved 3. kvartal 2017

I tredje kvartal ble Tellenes og Hamnefjell vindkraftverk satt i drift. De har en samlet produksjon på 736 GWh. Større prosjekter som har startet bygging er vindkraftverkene Sørfjord og Midtfjellet...
Publisert 03.11.2017
Nyheter, Energi

Høyere kraftpriser til tross for norsk kraftoverskudd

Norske kraftpriser kan bli høyere i fremtiden, til tross for at det bygges mye vindkraft og det norske kraftoverskuddet øker. Det viser NVEs nye kraftmarkedsanalyse mot 2030.
Publisert 18.10.2017
Nyheter, Energi

Elektriske biler, busser og ferger gir økte nettinvesteringer

Strømnettet må oppgraderes for å kunne levere nok strøm til elektriske biler, busser og ferger. Særlig elektriske ferger og landstrøm til skip krever nye nettinvesteringer i tillegg til oppgraderin...
Publisert 18.10.2017
Nyheter, Energi

Direkteoverføring fra energidagene 2017

Digitalisering, klimaendringer, lave kraftpriser, aktive forbrukere og krav fra Brussel. Kraftbransjen kan ikke satse på «business as usual». Det er mange muligheter å gripe, men også utfordringer...
Publisert 16.10.2017
Nyheter, Energi

Hydrogenproduksjon ved norske småkraftverk kan være lønnsomt

Det viser to nye studier utført av IFE og SINTEF, på oppdrag fra NVE og Småkraftforeninga.
Publisert 15.09.2017
Nyheter, Energi

Elbilbatterier kan redusere behovet for nytt nett

I 2030 vil en betydelig andel av norske husholdninger ha en elbil med batterikapasitet som kan bidra til å redusere forbrukstopper og sikre kontinuerlig strømforsyning.
Publisert 16.08.2017
Nyheter, Energi

NVE på Arendalsuka

NVE har stand og deltar på flere arrangement under Arendalsuka. Se hvilke her.
Publisert 15.08.2017
Nyheter, Energi

Ny kraft ved 2. kvartal 2017

Ved utgangen av 2. kvartal var 6,6 TWh ny kraftproduksjon under bygging, som er en liten økning sammenlignet med forrige kvartal.
Publisert 27.07.2017
Nyheter, Energi

Dyrere strøm enn i fjor

Det norske kraftsystemet gikk inn i 2. kvartal med 9 TWh mindre vann og snø enn normalt. Mer nedbør enn normalt har bedret den hydrologiske balansen i Norge, som nå er 3 TWh over normalen. Til tros...
Publisert 12.07.2017
Nyheter, Energi

Biodrivstoff fra ikke-skogbasert bioenergi kan være et godt klimatiltak

Biodrivstoff fra avfall og restprodukter fra landbrukssektoren er mer klimavennlig enn energi fra fossile kilder når det brukes til transportformål. Det viser en ny studie utført av Østfoldforsknin...
Publisert 30.06.2017
Nyheter, Energi

Nytt krav om rapportering av faktiske kostnader for nettanlegg i regionalnettet

NVE vil sikre et bedre kostnadsgrunnlag for nettanlegg i regionalnettet ved å pålegge rapportering av faktiske kostnadstall.
Publisert 22.06.2017
Nyheter, Energi