Publisert 16.08.2017 , sist oppdatert 28.08.2020

Elbilbatterier kan redusere behovet for nytt nett

I 2030 vil en betydelig andel av norske husholdninger ha en elbil med batterikapasitet som kan bidra til å redusere forbrukstopper og sikre kontinuerlig strømforsyning.

Rapporten "Batterier i bygg kan få betydning for det norske kraftsystemet" ble presentert under et møte i regi av Elbilforeningen under Arendalsuka, hvor vassdrags- og energidirektør Per Sanderud drøftet elbillading med bilbransjen.

- Nettselskapene må investere store beløp for å fornye og forsterke strømnettet i årene som kommer. Batterier kan brukes til å utjevne de såkalte effekttoppene i strømnettet. Det kan bidra til å begrense behovet for nye nettinvesteringer, slik at nettleia ikke stiger like mye som den ellers ville ha gjort, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Den nye NVE-rapporten «Batterier i bygg kan få betydning for det norske kraftsystemet», som ble lansert under Arendalsuka, viser at elbilbatterier vil kunne få en viktig rolle i kraftsystemet.

 

Aktiv batteribruk kan redusere strømregningen

Batteriene i elbilene kan lades når prisene er lave og nettet er lite belastet.

- Elbilbatterier gir forbrukerne muligheten til selv å bestemme når strømmen skal brukes og når den skal lagres, avhengig av strømpris og nettleie, Aktiv batteribruk kan redusere husholdningenes i strømutgifter, påpeker Sanderud.

 

Effekttariffer vil redusere nettkostnadene

For at det skal være lønnsomt for strømkundene å bruke batterier til å utjevne effekttopper, må strømprisen variere gjennom døgnet. NVE legger opp til å foreslå nye regler for hvordan nettleien skal utformes i løpet høsten. Såkalte effekttariffer, altså tariffer som gjør det lønnsomt å bruke strøm når det er god plass i nettet, vil kunne medføre økte prisvariasjoner gjennom døgnet.

Last ned NVE-rapport 2017 – 66 «Batterier i bygg kan få betydning for det norske kraftsystemet».

Kontaktpersoner:

Senioringeniør Audun Fidje, tlf 997 45 179

Kommunikasjonsrådgiver Arne Søiland, tlf 402 10 150

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/PDFLink.cshtml)