Publisert 16.11.2017

Fremtidens driftsradio i energiforsyningen

Flere selskap vurder fornyelse av sine driftsradioløsninger. En ny NVE-rapport beskriver mulighetene som kommersielle mobilnett og LTE-teknologi gir for driftsradio.

Det foregår en rask utvikling innen mobil radiokommunikasjon. Samtidig er teknologi, som i utgangspunktet ble utviklet for kommersielle mobilnett nå i ferd med å finne nye anvendelser innen beredskapskommunikasjon.

Mange selskap benytter i dag radioløsninger som er teknologisk på vei ut.  Tradisjonelle teknologier som blir benyttet som driftsradio i energisektoren har flere svakheter. Eksempler er begrenset funksjonalitet, ingen støtte for høyhastighets data, liten leverandørindustri og vanskelig tilgang på relevant kompetanse for drift av systemet. 

NVE har engasjert Analysis Mason (tidligere Nexia) til å utrede om fremtidige 5G løsninger kan tilfredsstille NVEs krav til driftsradio. I utredningen peker LTE seg ut som den best egnede teknologien for å bøte på manglene ved tradisjonelle radiosystemer. Rapporten «Fremtidens driftsradio i energiforsyningen» dokumenterer at nye funksjoner i LTE-standarden gjør denne mer egnet til å dekke behovene i en driftsradioløsning og drøfter så mulige driftsmodeller for LTE.

 

Les NVE-rapport 81/2017 - Fremtidens driftsradio i energiforsyningen

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Eldri Holo,
tlf. 22 95 92 60/970 96 895

Sjefingeniør Janne Hagen,
tlf. 22 95 90 95/905 29 180