Publisert 04.12.2023 , sist oppdatert 08.01.2024

158 millioner kroner av Statnetts flaskehalsinntekter skal utbetales til nettselskaper i områder med høye kraftpriser

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har vedtatt at selskaper i områder med høye kraftpriser skal få utbetalt flaskehalsinntekter fra Statnett tilsvarende 158 millioner kroner for fjerde kvartal 2023. Utbetalingene kommer nettkundene til gode fordi de erstatter inntekter som nettselskapene ellers ville ha hentet inn gjennom nettleien.

- Med dette vedtaket, har totalt 2,6 milliarder kroner av Statnett sine flaskehalsinntekter blitt omfordelt direkte til nettselskaper i distribusjons- og regionalnett i løpet av 2023. Utbetalingene har gått til alle nettselskaper i landet og sørget for at nettkunder ikke opplever høyere nettleie som følge av høye nettapskostnader, sier seksjonssjef i RME, Roar Amundsveen.

Midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter trådte i kraft 1. november 2022. Ordningen skal bidra til at nettkunder i områder med høye kraftpriser ikke opplever høyere nettleie som følge av høye nettapskostnader. Flaskehalsinntektene skal dekke kostnader knyttet til nettap over 35 øre/kWh. RME har fattet to vedtak om utbetaling av flaskehalsinntekter på totalt 2,4 milliarder kroner tidligere i 2023, og alle i selskaper i landet er omfattet av vedtakene.

I dette siste vedtaket i 2023 vedtar vi utbetaling til nettselskaper i områdene NO1, 2 og 5, det vil si på Sør-, Øst- og Vestlandet. Også selskapene i NO3 og 4 har hatt høyere priser enn 35 øre/kWh i fjerde kvartal. Men beløpene som er utbetalt til disse selskapene hittil i år, er tilstrekkelig til å dekke kraftprisene over 35 øre/kWh for hele året.

Kontaktpersoner

Hilde Marit Kvile, seniorrådgiver
e-post: hkv@nve.no

Roar Amundsveen, seksjonssjef
e-post: roam@nve.no

Om ordningen med utbetaling av flaskehalsinntekter

Midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter omfatter flaskehalsinntekter som oppstår mellom budområder internt i Norge og fra mellomlandsforbindelsen til Storbritannia. Les mer om forskriften her. Detaljene rundt ordningen er beskrevet i RME rapport 5/2022: Forslag til midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter.

Fakta om flaskehalsinntekter

Flaskehalsinntekter oppstår på grunn av prisforskjeller mellom ulike prisområder, og de tilfaller Statnett. De aktuelle flaskehalsinntektene som kan videreføres til underliggende nettselskaper kommer fra prisforskjellene mellom prisområdene i Norge og mellomlandsforbindelsen til Storbritannia.

Historisk har slike flaskehalsinntektene redusert Statnett sin nettleie, og dermed kommet alle nettkunder til gode. I 2022 ble flaskehalsinntektene så høye at de overgikk Statnett sin tillatte inntekt for hele året, derfor ble det besluttet å utbetale disse til underliggende nettselskaper slik at de kommer nettkundene til gode raskere. Ordningen ble videreført ut 2023. Utbetalingen har ingen økonomiske konsekvenser for noen av nettselskapene, de videreføres rett til kundene i form av at de erstatter inntekter som nettselskapene ellers måtte ha hentet inn gjennom nettleien.