Publisert 04.12.2023 , sist oppdatert 08.12.2023

AMS 2.0 - Neste generasjon smarte strømmålere

2023-sommerstudenter hos Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) oppfordrer til nytenkning, tilpasning til brukerbehov og nøye vurdering av implementering av AMS 2.0 i målepunkter.

sommerstudentene fra 2023-prosjektet. foto: NVE

Studenter på sommerjobb hos RME peker på betydelige muligheter for neste generasjons smarte strømmålere, AMS 2.0, når det kommer til å øke fleksibiliteten i «Verdens største maskin». I rapporten er det sluttkundenes aktive involvering i fleksibilitetsløsninger og viktigheten av sikkerhet og personvern som står i fokus. Studentene oppfordrer bransjen til å tenke nytt rundt AMS 2.0, tilpasse funksjoner etter ulike brukerbehov, og evaluere om AMS 2.0 er nødvendig i alle målepunkter.

Studentenes understreker behovet for bred involvering av alle bransjeaktører for å optimalisere funksjonskravene til AMS 2.0. De anbefaler systematisk innsamling av erfaringer gjennom standardiserte spørreskjemaer, involvering av ulike interessenter, og grundig vurdering av sikkerhets- og personvernsaspekter.

Rapporten understreker betydningen av å prioritere sikkerhet og oppdatert kunnskap om internasjonale sikkerhetsstandarder. Den vurderer også utfordringer knyttet til personvern og oppfordrer til universell utforming av AMS 2.0 i tråd med FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Sommerjobb i RME

Studentene Hanna Steine, William Fosdahl, Embla Vesterdal og Vetle Malum har brukt sommeren på å fordype seg i relevant regelverk, møte bransjeaktører og dykke ned i funksjonene til smarte strømmålere. Gjennom sommeren har de også dokumentert arbeidshverdagen gjennom en prosjektblogg.

«Vi har god erfaring med å engasjere studenter til å dykke ned i og tenke nytt rundt aktuelle problemstillinger vi ser i bransjen. Studentene veiledes av oss, men står fritt til å trekke egne konklusjoner basert på sine funn. Studentenes resultater er nyttige bidrag for vårt videre arbeid. Det er også en god måte for oss å nå ut til studentene, og flere kommer tilbake til oss etter endt studie,» sier direktør Tore Langset.

Rapporten «AMS 2.0»  finner du til høyre på siden.

Her kan du lese rapporter fra tidligere sommerprosjekt i RME.

Ønsker du sommerjobb hos RME til neste år?
Sjekk ut stillingsannonsen vår her!

Kontaktperson

Kjell Rune Verlo, seniorrådgiver
e-post: krv@nve.no