Publisert 14.12.2023

Fortsatt stor økning i plusskunder i 3. kvartal 2023

Økningen i antall strømkunder med egen produksjon fortsetter, og i løpet av 3. kvartal 2023 har det kommet 3 199 nye plusskunder. Dette viser nye tall i statistikken til Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME). 

Solkraft på tak. foto: NVE

Antall nye plusskunder i 3. kvartal 2023 er større enn antallet nye plusskunder i 1. kvartal 2023. Antall nye plusskunder er derimot lavere enn 2. kvartal 2023, da det var 4 448 nye plusskunder. De siste åtte kvartalene har antallet nye plusskunder økt for hvert kvartal. 

 

- Antallet nye plusskunder er for første gang på lenge lavere enn forutgående kvartal, men det er fortsatt mange nye plusskunder som kommer til, sier seksjonssjef Torfinn Jonassen i RME. 

Det totale antallet plusskunder ved utgangen av 3. kvartal 2023 ligger nå på 27 426. 


Figur 2: Utviklingen i antall plusskunder siden januar 2021

Plusskundeordningen gjør det lett å ha egenprodusert strøm ved siden av forbruk. Plusskunder er fritatt fastledd for overskuddsstrømmen som mates inn til nettet og nettleie for forbruket som dekkes av egenprodusert strøm.  

Kontaktpersoner

Fahad Jamil, overingeniør
e-post: faj@nve.no

Torfinn Stulen Jonassen, seksjonssjef
e-post: tjo@nve.no

Hva er plusskunde

Enkelt forklart er plusskunder strømkunder som også produserer strøm og selger denne tilbake til strømnettet. I forskrift om kontroll av nettvirksomhet er plusskunde definert slik:

Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.

Plusskundestatistikken

Plusskundestatistikken publiseres hvert kvartal med tall fra Elhub og viser utviklingen av plusskunder i både husholdnings- og næringsmarkedet.

Her finner du plusskundestatistikken