Publisert 04.12.2023 , sist oppdatert 05.12.2023

Oppdaterte nøkkeltall for nettselskapene (2022)

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har publisert den årlige oversikten over nøkkeltallene fra nettselskapene. Oversikten viser en nedgang i investeringene i transmisjon- og regionalnettet fra 2021 til 2022.

- Vi ser at investeringene spesielt i transmisjonsnettet er betydelig lavere i 2022 enn tidligere år, sier seksjonssjef ved seksjon for økonomisk regulering i RME Roar Amundsveen.

- Investeringer i både transmisjon- og regionalnettet går i sykluser og vil gi naturlige svingninger i tallene. På disse nettnivåene tar det ofte flere år å bygge anleggene før de settes i drift. Statnett har for eksempel satt i drift to utenlandskabler de siste årene. Det er naturlig at man påfølgende år ser en reduksjon i anlegg som settes i drift, forklarer Amundsveen.

Her finner du nøkkeltall for nettselskapene

Tallene i RMEs rapport ser på utviklingen i fysiske overføringsanlegg og inkluderer ikke for eksempel investeringer i IKT. Oversikten viser at reduksjonen i investeringene er størst i transmisjonsnettet med en nedgang på 62 prosent. Samtidig ser vi at anlegg under arbeid i 2022 er nesten på nivå med 2021. Dersom man ønsker å lese mer om Statnetts fremtidige investeringsplaner kan man lese Statnetts systemutviklingsplan for 2023 og fremover.

I regionalnettet ser vi en reduksjon på 27 prosent i aktiverte investeringer fra 2021 til 2022. På dette nettnivået ser vi en økende verdi på anlegg under arbeid fra og med 2020. Siden 2020 er anlegg under arbeid økt med 66 prosent.

I det lokale distribusjonsnett ser vi en jevn investeringstakt på nivå med årene 2019-2021 og en svak årlig økning i anlegg under arbeid.

Økt verdi på det norske strømnettet til tross for reduserte investeringer

Selv om vi ser en samlet reduksjon i investeringene, investeres det fortsatt nok til at verdien på det norske strømnettet øker. I 2022 var verdien på strømnettet 180 milliarder kroner.

162 milliarder kroner er finansiert av nettselskapene gjennom inntektsrammen. Det resterende er betalt av kundene som utløser investeringen, hovedsakelig i form av anleggsbidrag.

RME har samlet historiske inntektsrammedata i ny nettbasert løsning og som API

Data og resultater fra beregningene av nettselskapenes inntektsrammer har vi tradisjonelt publisert i forbindelse med hver beregning i ulike excel-bøker. Vi vil fortsette med denne formen for publisering, men vi har i tillegg samlet historiske inntektsrammedata i en egen rapport:  Inntektsrammedata for nettselskapene - NVE.

- Dette er ment som et verktøy for å lettere kunne finne tilbake til tidligere inntektsramme-beregninger, i tillegg til å kunne sammenstille historikk på en enklere måte. For den litt mer avanserte brukeren, har vi også publisert de samme dataene som API, forteller Amundsveen. 

Kontaktpersoner

Torunn Høstad Sliwinski, seniorrådgiver
e-post: thoe@nve.no

Mona Helene Heien, seniorrådgiver
e-post: mohh@nve.no

Utvikling i nøkkeltallene til nettselskapene

Rapporten viser utviklingen hos nettselskapene fra 2013 til 2022. Her kan du gjøre søk og ta ut visuelle oversikter: Nøkkeltall for nettselskapene

Økonomisk regulering av nettselskapene

RME regulerer nettselskapene økonomisk gjennom fastsettelse av årlige inntektsrammer.

Inntektsrammene setter en øvre begrensing på hvor mye selskapene kan ta betalt for overføring av elektrisk kraft. Formålet med reguleringen er at nettet som benyttes til overføring av elektrisk energi skal driftes, utnyttes og utvikles på en samfunnsmessig rasjonell og effektiv måte.

Mer om økonomisk regulering av nettselskapene