Publisert 28.10.2016 , sist oppdatert 31.10.2019

Veileder til leveringskvalietsforskriften er nå tilgjengelig

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet er fastsatt av NVE 30. november 2004. NVE har nå utarbeidet en veileder til forskriften.

Følg denne lenken for å finne den nye veilederen.

Leveringskvalitetsforskriften inneholder bestemmelser med grenseverdier til leveringskvalitet, bestemmelser for hvordan leveringskvalitet skal registreres og rapporteres og bestemmelser for utbedring, saksbehandling, informasjon, mv. Siste revisjon av forskriften er utført i 2012, med virkning fra 2014.

Veilederen gir forklaringer på hva de ulike bestemmelsene er, hva som er hensikten med dem og hvordan de skal forstås. Veilederen er basert på gjeldende praksis i saker som omhandler leveringskvalitet og gir ikke utfyllende beskrivelse av alle krav og plikter gitt i forskriften. NVE gjør oppmerksom på at praksis kan endres og ved senere enkeltvedtak kan avgjørelser avvike fra veilederen

Veilederen gis i første omgang ut som en høringsversjon. Den gir kanskje ikke svar på alle uavklarte forhold omkring forståelse av forskriften. NVE oppfordrer derfor leseren til å gi innspill dersom noe er uklart, til forbedring av senere versjoner av veilederen. Innspill kan sendes til kontaktperson.

Kontaktperson

Senioringeniør Hege Sveaas Fadum, tlf 22959843, e-post: nve@nve.no