Publisert 13.06.2024

RME varsler unntak fra naturgassforskriften for Lyse NEO AS

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil forlenge unntak fra bestemmelser i naturgassforskriften med 5 år. Før endelig vedtak ønsker RME innspill fra aktører som blir berørt av vedtaket.

RME varslet Lyse Neo AS 21. mai 2024 om vedtak om å forlenge unntak fra reglene om krav til revisorattestert internregnskap i naturgassforskriften § 4-1 fjerde ledd og reglene om tredjepartsadgang i § 5-1 og kapitlene 3, 6 og 7, etter § 5-2 første ledd. RME vurderer å forlenge unntaket i 5 år.

Ønsker innspill

Vi ønsker innspill fra aktører som blir berørt av vårt vedtak, for å sikre at saken er godt belyst før vi fatter endelig vedtak i starten av juli.

Aktører som ikke har mottatt varselet tidligere, er derfor invitert til å gi innspill snarest.

Send e-post til rme@nve.no med innspill. Husk å oppgi saksnummer, 202316604, i emnefeltet. 

Kontakt

Roar Amundsveen, seksjonssjef
e-post: roam@nve.no