Publisert 13.06.2024

RME vil styrke strømkundens rettigheter

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil bidra til å styrke kundenes rettigheter hvis de klager til nettselskapet på mangelfull leveringskvalitet. RME foreslår også mindre endringer i regulering av spenningskvaliteten. Endringsforslagene er nå på høring.

Foto: Herman Dreyer Foto/NVE

- Vår erfaring er at informasjon til kunder, som klager på leveringskvalitet, er både tilfeldig og av varierende kvalitet. Derfor vil vi skjerpe kravene til god klagebehandling hos nettselskapene, sier seksjonssjef i RME, Torfinn Jonassen.

Hyppige strømbrudd eller blinking i lyset er eksempler på dårlig leveringskvalitet. RME skjerper kravene til hvordan nettselskapene skal håndtere klager.

- En strømkunde som klager skal få den informasjonen de trenger. Vi stiller derfor klare krav til hvilken informasjon kunden har krav på og frister for når kunden skal forvente informasjon. Informasjonen skal også være skriftlig og dokumenterbare, sier Jonassen.

Krav til spenningskvalitet strengere enn i Europa

Europanormen om spenningskvalitet har blitt oppdatert, og RME har vurdert om det er hensiktsmessig å harmonisere krav i leveringskvalitetsforskriften med Europanormen.

- Kraftsystemet er i utvikling med ny produksjon og nytt forbruk. Alt fra sol- og vindkraft til ladestasjoner utfordrer spenningskvaliteten i kraftsystemet. Da mener vi det er uheldig å redusere kravene til spenningskvalitet. Tvert imot må sluttbrukerne forvente å få en spenning som er god nok hele tiden, sier Jonassen.

RME foreslår noen justeringer i krav til enkelte parametere for spenningskvalitet, men foreslår ikke en full harmonisering med Europanormen. Europanormen har til dels lavere krav til spenningskvalitet enn det vi har i Norge i dag.

Høringsfrist: 15. september

Kontakt

Camilla Aabakken, senioringeniør
e-post: caa@nve.no

Torfinn Jonassen, seksjonssjef
e-post: tjo@nve.no
telefon: 95 22 45 48