Publisert 22.05.2024

RME godkjenner Statnetts bruk av flaskehalsinntekter

I 2023 fikk Statnett 4 milliarder i inntekter på utenlandskablene. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har godkjent hvordan inntektene brukes til å dekke kostnader i nettet.

- Statnett har brukt inntektene fra utenlandskablene på samme måte som tidligere. De brukes til å dekke relevante kostnader i transmisjonsnettet, slik at nettleien for norske forbrukere blir lavere. Dette er kostnader til investeringer, drift, systemdrift og nettap som allerede er en del av inntektsgrunnlaget til Statnett, sier Tore Langset, direktør i RME.

Det stilles krav til hvordan Statnett skal bruke flaskehalsinntektene som oppstår på mellomlandsforbindelsene (utenlandskablene) til EØS-land. Derfor skal RME hvert år gjennomgå anvendelsen av inntektene. Som en del av gjennomgangen offentliggjør RME en rapport med oversikt over flaskehalsinntektene, og hvordan de er brukt.

Statnett har utarbeidet en metode for bruk av flaskehalsinntektene.

Om bruk av øvrige flaskehalsinntekter

Flaskehalsinntekter fra interne budområder i Norge og fra forbindelsen til Storbritannia omfattes av den midlertidige ordningen for omfordeling av flaskehalsinntekter fra Statnett til lokale nettselskaper. Denne ordningen innebærer at flaskehalsinntekter har blitt fordelt direkte videre til lokale nettselskap for å dekke kostnader ved høye kraftpriser. Les mer om dette i den midlertidige forskriften om bruk av flaskehalsinntekter. 

Kontakt

Pressetelefon (ikke sms):

48 99 76 67

E-post: pressevakt@nve.no