Publisert 02.05.2022 , sist oppdatert 21.05.2024

Statnetts bruk av flaskehalsinntekter

Flaskehalsinntektene på mellomlandsforbindelsene endte på 4 milliarder kroner i 2023. RME har verifisert Statnett sin bruk av flaskehalsinntektene for 2023.  Vedtaket er knyttet til flaskehalsinntektene på forbindelsene til våre tilknyttede land, bortsett fra North Sea Link (NSL). RME skal hvert år godkjenne hvordan Statnett bruker disse inntektene, og at dette er i tråd med regelverket. Vedtaket finner dere under relevant informasjon til høyre på denne siden

 

RME skal årlig offentliggjøre en rapport som viser hvilke flaskehalsinntekter Statnett har opptjent på sine forbindelser til våre naboland, og hvordan disse er brukt. Flaskehalsinntektene det rapporteres om er inntekten Statnett får når det er prisforskjeller mellom Norge og tilknyttede land, både når det importeres og eksporteres kraft over mellomlandsforbindelsene. Det stilles krav til hvordan Statnett skal bruke flaskehalsinntektene. 

Etter regelverket skal Statnett primært bruke flaskehalsinntektene til å opprettholde eller øke kapasiteten mellom Norge og nabolandene. Statnett har laget et forslag til hvordan de kan bruke flaskehalsinntektene som er i tråd med regelverket. RME inviterte våren 2021 til å gi innspill på dette forslaget. Alle innspillene finner dere på denne siden. Vår oppsummering og vurdering av innspillene finner dere i vedtaket for 2020.

I hovedsak bruker Statnett inntektene til å dekke kostnader knyttet til nettanlegg i Norge, og som de mener er relevante for utvekslingskapasiteten mot våre naboland. Disse kostnadene ville ellers blitt betalt for gjennom nettleien.  

Statnett mener at store deler av transmisjonsnettet i Norge er svært viktig for denne utvekslingskapasiteten, og at flaskehalsinntektene derfor kan dekke kostnader for mye av transmisjonsnettet innenlands.