Nyhetsarkiv

Viser 2326 nyheter fra arkivet

340 millioner til sikringstiltak i 2023

NVEs årsrapport for sikrings- og miljøtiltak i 2023 er klar. Den viser at om lag 340 millioner ble brukt til sikring mot flom og skred, samt miljøtiltak langs vassdrag. Det ble også brukt 123 milli...
Publisert 17.06.2024
Nyheter, Skred og vassdrag

Slindelva har fått tilbake sitt opprinnelige elveløp etter 80 år

Et banebrytende restaureringsprosjekt i regi av Statsforvalteren i Trøndelag og NVE, har gjort det mulig å bringe Slindelva tilbake til sitt naturlige løp etter mer enn 80 år.
Publisert 16.05.2024
Nyheter, Skred og vassdrag

Ny veileder for håndtering av fjellskred i Norge

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget en veileder som gir innsikt i hvordan fjellskred i Norge håndteres innenfor områdene kartlegging, overvåking, beredskap og arealplanlegging.
Publisert 13.05.2024
Nyheter, Skred og vassdrag

NVE har dokumentert 700 skred etter ekstremværet Hans

NVE har dokumentert og gjort en kvalitetskontroll av alle skredhendelser under ekstremværet Hans. Det ble registrert over 700 skred i perioden 7. til 9. august 2023. I tillegg pågår det også et arb...
Publisert 08.05.2024
Nyheter, Skred og vassdrag

Meld deg på NVEs naturfarewebinar om nytt aktsomhetskart for kvikkleireskred

NVE har laget et nytt kartprodukt som viser hvor man må vise aktsomhet mot kvikkleireskred i byggesaker og arealplaner. Vi arrangerer nå et digitalt webinar hvor du får du en innføring i hvordan du...
Publisert 14.03.2024
Nyheter, Skred og vassdrag

Har delt ut 112 millioner kroner til kommunene etter «Hans»

NVE har i månedene siden ekstremværet «Hans» mottatt en rekke søknader fra kommunene om bistand til sikrings- og gjenoppbyggingsarbeid. Nærmere 30 ulike kommuner har fått tilskudd til blant annet g...
Publisert 12.03.2024
Nyheter, Skred og vassdrag

Nye flomsonekart for Otta – arbeidet med flomsikring fortsetter som planlagt

I forbindelse med detaljprosjekteringen av flomsikringen i Otta sentrum har Norconsult, på oppdrag for NVE, utført nye beregninger av flomhøyder. Disse viser høyere flomvannstander enn de tidligere...
Publisert 08.02.2024
Nyheter, Skred og vassdrag

Fjellpartiet Skutshorn er nå under kontinuerlig overvåking

Gjennom 2023 har NVE jobbet med å montere instrumenter for å få kontinuerlige bevegelsesdata fra fjellpartiet Skutshorn. Bakgrunnen er at et større fjellskred fra Skutshorn kan forårsake en flodbøl...
Publisert 05.02.2024
Nyheter, Skred og vassdrag

NVE har gjennomført flere nye skredfareutredninger

De siste månedene har NVE publisert en rekke skredfareutredninger. Blant annet er et område kartlagt i Nord-Aurdal etter ekstremværet «Hans». En skredfareutredning for utvalgte deler av Tromsø komm...
Publisert 05.02.2024
Nyheter, Skred og vassdrag

Skotfoss sentrum sikret mot kvikkleireskred

NVE har gjennomført et sikringsarbeid for å beskytte Skotfoss sentrum mot potensielle kvikkleireskred. En rekke boliger, en skole, en barnehage og flere forretningsbygg er en del av lokalområdet so...
Publisert 19.01.2024
Nyheter, Skred og vassdrag

NVE arrangerer webinar om overvann

Hvordan kan kommuner og rådgivere ivareta sikkerhet mot skader og fare fra overvann i kommunale arealplaner? Det får du vite mer om i vårt webinar som arrangeres 10. januar 2024.  
Publisert 08.12.2023
Nyheter, Skred og vassdrag

Hvordan kan kommuner og beredskapsaktører bruke og forstå snøskredvarselet? Meld deg på webinar

Tirsdag 12. desember arrangerer NVE et webinar om snøskred for kommuner og beredskapsaktører. I webinaret får du vite mer om hvordan kommuner og beredskapsaktører kan bruke og forstå snøskredvarsel...
Publisert 30.11.2023
Nyheter, Skred og vassdrag

Hvordan kan sikringshåndboka veilede deg som jobber med flom- og skredsikring? Meld deg på NVEs naturfareseminar

Sikringshåndboka  er NVEs digitale veileder for informasjon om sikringstiltak mot flom og skred. Torsdag 16. november arrangerer vi et webinar hvor du får vite mer om hva sikringshåndboka er, og hv...
Publisert 23.10.2023
Nyheter, Skred og vassdrag

Nytt om skredfarekartlegging i bratt terreng

Det siste året har det blitt ferdigstilt og publisert ei rekke skredfarekartleggingar i regi av NVE.
Publisert 09.10.2023
Nyheter, Skred og vassdrag

Ny veileder for kartlegging av fare for overvann i arealplaner

NVE har publisert en ny veileder for kartlegging av fare fra overvann i arealplaner. Veilederen er rettet mot de utførende som kartlegger faren for overvann, og for de som bestiller utredninger av...
Publisert 21.09.2023
Nyheter, Skred og vassdrag

Ber om innspill til skredfarekartlegging i Lyngen

NVE har engasjert Skred AS til å kartlegge potensielt skredutsatte områder i Lyngen kommune. Rapporten fra denne kartleggingen er nå lagt ut på offentlig høring med frist 29. september.
Publisert 07.09.2023
Nyheter, Skred og vassdrag