Publisert 05.02.2024 , sist oppdatert 06.02.2024

Fjellpartiet Skutshorn er nå under kontinuerlig overvåking

Gjennom 2023 har NVE jobbet med å montere instrumenter for å få kontinuerlige bevegelsesdata fra fjellpartiet Skutshorn. Bakgrunnen er at et større fjellskred fra Skutshorn kan forårsake en flodbølge som kan ramme bebyggelse langs Vangsmjøse. 

Egen landingsplass for helikopter på Skutshorn. Foto: Tore Bergeng, NVE

 - Vi har testkjørt systemet gjennom vinteren. Alt fungerer som det skal, så nå er vi klare til å formelt gå over til kontinuerlig overvåking av fjellet, sier geolog Kjetil Indrevær i NVE.  

Avansert utstyr 
Det er montert strømforsyning, kommunikasjon, landingsplattformer for helikopter, GPSer og en totalstasjon som måler mot et tyvetalls prismer i det ustabile fjellpartiene med millimeter-presisjon. Dette kommer i tillegg til satellittreflektorer som ble plassert ut i 2019. 

 Måledataen fra Skutshorn kommer nå direkte inn til NVE og sjekkes daglig av vakthavende geolog.

- Hvis bevegelsene på Skutshorn øker, gjør instrumenteringen at vi vil fange opp dette i en veldig tidlig fase. Det gjør at befolkningen vil bli varslet i god tid, sannsynligvis mange uker eller måneder før et større skred går, sier Indrevær. 


Bildet viser arbeid med å få på plass en brakke for strømforsyning og kommunikasjon. Foto: NVE / Tore Bergeng 

 Gjør løpende forbedringer 
Selv om instrumenteringen nå tilfredsstiller kravene til kontinuerlig overvåking, vil NVE også gjennom sommeren 2024 jobbe videre på Skutshorn.  

- Vi ønsker å utvide området som instrumenteres, og gjøre løpende forbedringer av overvåkingssystemet etter hvert som vi får erfaring med de lokale forholdene på Skutshorn, avslutter Indrevær.  

 Skutshorn er nå ett av ti ustabile fjellpartier i Norge som overvåkes døgnet rundt. Les mer om NVEs fjellskredovervåking her. 


Det er brukt helikopter for å frakte nødvendig utstyr opp til Skutshorn. Foto: NVE / Tore Bergeng

 
Det er blant annet plassert ut små prismer som en totalstasjon måler mot. Noen prismer er montert på master, mens andre er plassert direkte på klippevegger, som vist i forgrunnen på dette bildet (sort sylinder). Foto NVE / Tore Bergeng 


Det ustabile fjellpartiet Skutshorn (rød strek). Foto: Reginald Hermanns / NGU 


Det er krevende terreng for feltarbeid på Skutshorn. Foto: NVE / Gustav Pless 

Kontakt
Kjetil Indrevær
Geolog i skredseksjonen
Telefon: 92 28 55 70