Publisert 14.12.2016 , sist oppdatert 21.03.2022

Instrumentering

Instrumentene brukt i overvåking av ustabile fjellparti tilpasses hvert enkelt fjellparti basert på blant annet risiko, kunnskapsgrunnlag og tilgjengelighet. For å gjøre den kontinuerlige overvåkingen robust er flere ulike instrumenter og infrastruktur tatt i bruk. Hvilken instrumentering som er utplassert på de ulike fjellpartiene under overvåking finner du under de enkelte fjellpartiene sine sider. Forklaring av hvordan de ulike instrumentene fungerer finner du under.