Publisert 05.02.2024 , sist oppdatert 06.02.2024

NVE har gjennomført flere nye skredfareutredninger

De siste månedene har NVE publisert en rekke skredfareutredninger. Blant annet er et område kartlagt i Nord-Aurdal etter ekstremværet «Hans». En skredfareutredning for utvalgte deler av Tromsø kommune er også lagt ut på høring.

Skred ved Øygarden i Nord-Aurdal kommune. Foto: Jaran Wasrud/NVE

Kartleggingene gir kommunene et godt verktøy når de skal avgjøre hvor det potensielt kan være fare for skred. NVE utfører fortløpende faresonekartlegging av den mest utsatte bebyggelsen i Norge, etter en risikobasert prioritering. 

 Nye skredfareutredninger – publiserte rapporter 

 På høring:
Skredfareutredning av utvalgte områder i Tromsø: Høring av nasjonal skredfarekartlegging - NVE

Alle rapporter er tilgjengelige på Publikasjoner - NVE og kartene ligger tilgjengelig blant annet på NVE sitt temakart NVE Faresoner for skred i bratt terreng.

Nye utredninger i 2024
Også i 2024 vil det bli nye skredfareutredninger. NVE er i oppstartsfasen med kartlegging av utvalgte områder i følgende kommuner: Bergen kommune (del 2), Karlsøy kommune, Lyngen kommune (del 2), Sel kommune, Valle kommune, Vanylven kommune (del 2) og Åseral kommune.

Kontakt
Jaran Wasrud
Senioringeniør, skredseksjonen
Telefon:  95 97 32 97