Publisert 19.01.2024

Skotfoss sentrum sikret mot kvikkleireskred

NVE har gjennomført et sikringsarbeid for å beskytte Skotfoss sentrum mot potensielle kvikkleireskred. En rekke boliger, en skole, en barnehage og flere forretningsbygg er en del av lokalområdet som er sikret. Arbeidet startet i august 2023, og området er nå trygt etter et utfordrende, men vellykket prosjekt. 

Prosjektleder i NVE Svein Arne Jerstad forklarer hvordan området er sikret. Statsråd Terje Aasland og fungerende vassdrags- og energidirektør Inga Nordberg følger med . Foto: Stine Grimsrud

- Denne sikringen er av stor betydning for lokalsamfunnet, uttaler regionsjef Elisabet Rui i NVE. Selv om oppgaven har vært krevende, er vi glade for å ha fullført prosjektet som planlagt.

Statsråd Terje Aasland deltok fredag 19. januar på en offisiell markering av at sikringsarbeidet er ferdig. Her understreket han den viktige betydningen av NVEs arbeid for å skape trygghet i lokalsamfunn som er utsatt for skred. Med på markeringen var blant annet ordfører i Skien kommune, Marius Roheim Aarvold, og fungerende vassdrags- og energidirektør, Inga Nordberg.


Foto: Stine Grimsrud

- NVE jobber godt med forebygging av både flom- og skredskader i hele landet, og nå har Skotfoss blitt et tryggere sted. Dette er et godt eksempel på viktig samarbeid mellom kommune og stat, sier energiminister Terje Aasland.

Godt samarbeid med Skien kommune
Elisabet Rui fremhever det tette samarbeidet med Skien kommune som avgjørende for prosjektets suksess.

- Samarbeidet med kommunen har vært viktig for å kunne gjennomføre prosjektet innenfor tidsplanen, sier hun.

Ordfører Marius Roheim Aarvold er glad for at NVE nå kunne prioritere sikringsarbeidet i Skotfoss.

- Det er viktig å sikre mot potensielle kvikkleireskred og NVE er en god og viktig samarbeidspartner for Skien kommune i dette arbeidet. Jeg vil også takke innbyggerne på Skotfoss for tålmodighet mens arbeidet har pågått, sier han.


Fungerende vassdrags- og energidirektør Inga Nordberg og ordfører Marius Roheim Aarvold. Foto: Lene Kaasi Hysing

Har sikret flere kvikkleireområder
NVE har tidligere sikret 6 større kvikkleireområder langs Skienselva på strekningen mellom Skien og Porsgrunn. Til sammen har ca. 1950 innbyggere i 960 boenheter, i tillegg til skoler, barnehager, næringsbygg vei og jernbane fått økt sikkerhet. Dette har hatt en kostnad på mellom 100 og 150 millioner kroner. Nå gjenstår det kun å sikre noen mindre områder i Skiensvassdraget på sikt. Disse har lavere risiko for skred.

Prosjektet i Skotfoss sentrum har kostet 10 millioner kroner.


Skotfoss sentrum er nå sikret mot kvikkleireskred. Foto: Lene Kaasi Hysing

Kontakt
Elisabet Rui, regionsjef
Telefon: 47 25 87 29​