Nyhetsarkiv

Viser 2352 nyheter fra arkivet

Vassmagasinstatistikk veke 51 2023

Ved utgangen av veke 51 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 64,4 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 0,5 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 5...
Publisert 27.12.2023
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

Kraftsituasjonen veke 50, 2023

Mildare vêr og prisnedgong i helga
Publisert 20.12.2023
Rapporter, Kraftsituasjonen

Vassmagasinstatistikk veke 50 2023

Ved utgangen av veke 50 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 64,9 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,0 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 5...
Publisert 19.12.2023
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

Oversikt over utviklingen i energibruk i Norge – ny rapport fra NVE

Energisystemet er i en stor omstilling og årene 2020 til 2022 var spesielle år. Vi opplevde  covid-19-pandemien med mye hjemmekontor og lite reising, invasjon i Ukraina og rekordhøye priser. I till...
Publisert 20.12.2023
Nyheter, Energi

RME varsler inntektsrammer på 42,1 milliarder for 2024

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har sendt varsel om inntektsramme for 2024.  For alle nettselskaper, unntatt Statnett, blir inntektsrammene på 24,9 milliarder. Statnett får en ramme p...
Publisert 18.12.2023
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

God ressurssituasjon før vinteren, men venter perioder med høye priser

NVEs analyser viser at ressurssituasjonen før vinteren er god, og vi ser ingen fare for energiknapphet denne vinteren.
Publisert 15.12.2023
Nyheter, Energi

NVE anbefaler en ny prosess for utvikling av havvind og strømnett til havs

Norges vassdrag- og energidirektorat har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet vurdert hvordan prosessene for havvind bør foregå, fra åpning av nye arealer til utbyggingsstart. Leveransen er...
Publisert 15.12.2023
Nyheter, Energi

NVE gjev ikkje løyve til bygging av Tverråna kraftverk i Lindesnes

Ei utbygging av Tverråna kraftverk vil etter NVE sitt syn føre med seg store terrenginngrep, som er negative for landskap og friluftsliv. NVE meiner at ein produksjon på 3,6 GWh, som svarar til pro...
Publisert 14.12.2023
Nyheter, Konsesjon

NVE tilrår nye miljøkrav for vasskraftverka i Eidfjord Nord

I vilkårsrevisjonen av Eidfjord Nord tilrår NVE nye og moderne vilkår for vasskraftverka i området. Mellom anna vil laks og sjøaure nedstrøms Vøringsfossen få betre miljøhøve. Totalproduksjonen vil...
Publisert 14.12.2023
Nyheter, Konsesjon

Fortsatt stor økning i plusskunder i 3. kvartal 2023

Økningen i antall strømkunder med egen produksjon fortsetter, og i løpet av 3. kvartal 2023 har det kommet 3 199 nye plusskunder. Dette viser nye tall i statistikken til Reguleringsmyndigheten for...
Publisert 11.12.2023
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Velkommen til NVEs kraftberedskapskonferanse i januar

NVEs kraftberedskapskonferanse går av stabelen 16.-17. januar 2024. Konferansen setter søkelys på hvordan kraftforsyningen kan være best mulig forberedt på et bredt spekter av utfordringer. Det bli...
Publisert 13.12.2023
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Kraftsituasjonen veke 49, 2023

Vedvarande kaldt vêr og høgt kraftforbruk i Noreg
Publisert 13.12.2023
Rapporter, Kraftsituasjonen

Vassmagasinstatistikk veke 49 2023

Ved utgangen av veke 49 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 67,0 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 3,2 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 4...
Publisert 12.12.2023
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

NVE arrangerer webinar om overvann

Hvordan kan kommuner og rådgivere ivareta sikkerhet mot skader og fare fra overvann i kommunale arealplaner? Det får du vite mer om i vårt webinar som arrangeres 10. januar 2024.  
Publisert 08.12.2023
Nyheter, Skred og vassdrag

Kraftsituasjonen veke 48, 2023

Framleis høgt forbruk av kraft
Publisert 06.12.2023
Rapporter, Kraftsituasjonen

Vassmagasinstatistikk veke 48 2023

Ved utgangen av veke 48 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 70,3 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 3,5 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 4...
Publisert 05.12.2023
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

Fortsatt lave tall for bytte av kraftleverandør

Husholdningene byttet kraftleverandør 52 985 ganger i tredje kvartal 2023. Færrest bytter ble gjort i juli, med 14 713 leverandørbytter. Sammenlignet med samme kvartal i 2022 og 2021, er det en red...
Publisert 05.12.2023
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Oppdaterte nøkkeltall for nettselskapene (2022)

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har publisert den årlige oversikten over nøkkeltallene fra nettselskapene. Oversikten viser en nedgang i investeringene i transmisjon- og regionalnette...
Publisert 04.12.2023
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

AMS 2.0 - Neste generasjon smarte strømmålere

2023-sommerstudenter hos Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) oppfordrer til nytenkning, tilpasning til brukerbehov og nøye vurdering av implementering av AMS 2.0 i målepunkter.
Publisert 04.12.2023
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

158 millioner kroner av Statnetts flaskehalsinntekter skal utbetales til nettselskaper i områder med høye kraftpriser

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har vedtatt at selskaper i områder med høye kraftpriser skal få utbetalt flaskehalsinntekter fra Statnett tilsvarende 158 millioner kroner for fjerde k...
Publisert 04.12.2023
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME undersøker Nord Pools håndtering av Kinect Energys feilhandel

På vegne av reguleringsmyndighetene i Finland, Sverige, Danmark og Norge skal Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) undersøke feilhandelen som nylig skjedde på Nord Pool.
Publisert 01.12.2023
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Vi har åpnet påmeldingen til fagdagen EkomKraft 2024

25.april inviterer vi til en felles fagdag om beredskap og styrket samarbeid. EkomKraft er et samarbeid mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Publisert 30.11.2023
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Breane i Noreg vert tynnare og brefrontane fortset å smelte tilbake

NVE sine bremålingar i 2023 viser at 33 av 36 målte brefrontar har smelta tilbake, og at alle 10 breane med massebalansemålingar hadde masseunderskot.
Publisert 30.11.2023
Nyheter, Hydrologi

Hvordan kan kommuner og beredskapsaktører bruke og forstå snøskredvarselet? Meld deg på webinar

Tirsdag 12. desember arrangerer NVE et webinar om snøskred for kommuner og beredskapsaktører. I webinaret får du vite mer om hvordan kommuner og beredskapsaktører kan bruke og forstå snøskredvarsel...
Publisert 30.11.2023
Nyheter, Skred og vassdrag