Publisert 12.12.2023 , sist oppdatert 13.12.2023

Vassmagasinstatistikk veke 49 2023

Ved utgangen av veke 49 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 67,0 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 3,2 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 49, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.