Publisert 06.12.2023

Vassmagasinstatistikk veke 48 2023

Ved utgangen av veke 48 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 70,3 prosent.  Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 3,5 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 48, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

NB! Grunna heilagdagar vil Vassmagsinstatistikken for veke 51 bli publisert torsdag 28.12. kl 1300, ikkje onsdag som vanleg.