Nyhetsarkiv

Viser 2326 nyheter fra arkivet

Forskning om fyllingsdammer skal bidra til utvikling av regelverk og veiledning

Gjennom et forskningsprosjekt ved NTNU håper NVE å bidra til økt kunnskap om sikkerheten av fyllingsdammer i Norge. 
Publisert 14.06.2024
Nyheter, Tilsyn

NVE gir Nordled overtredelsesgebyr på to millioner

Norled AS får et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Bakgrunn for gebyret er at selskapet har bygget elektriske anlegg i Møre og Romsdal uten å ha nø...
Publisert 03.05.2024
Nyheter, Tilsyn

NVE gir overtredelsesgebyr på to millioner til Green Mountain

Green Mountain Innlandet AS får et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Bakgrunn for gebyret er at selskapet har bygget elektriske anlegg i Hamar uten...
Publisert 02.05.2024
Nyheter, Tilsyn

NVE lanserer ny veileder om detaljplan for vassdragstiltak

De fleste vannkraftkonsesjoner har krav om at detaljplaner innen miljø og landskap skal godkjennes av NVE, før de fysiske arbeidene starter. Nå lanserer NVE en ny digital veileder som skal brukes n...
Publisert 31.01.2024
Nyheter, Tilsyn

NVE gir overtredelsesgebyr til Sunnhordland Kraftlag AS

Sunnhordland Kraftlag AS har fått et overtredelsesgebyr på 1 200 000 kroner fra NVE, for et alvorlig brudd på sikkerhetskravene da de bygde Løkjelsvatnet kraftverk i Etne kommune. Bakgrunnen for ge...
Publisert 24.11.2023
Nyheter, Tilsyn

NVE gir overtredelsesgebyr til Hamar kommune

Hamar kommune har fått et overtredelsesgebyr på 200 000 kroner fra Miljøtilsynet i NVE. Årsaken er at kommunen senket vannstanden i damanlegget ved Nybusjøen uten tillatelse.
Publisert 31.08.2023
Nyheter, Tilsyn

NVE gir overtredelsesgebyr til Hima Seafood på Rjukan

Hima Seafood AS har fått et overtredelsesgebyr på 200 000 kroner fra NVE, i forbindelse med deres oppdrettsanlegg på Rjukan. Bakgrunnen for gebyret er at det ble startet anleggsarbeid for å ta ut g...
Publisert 21.06.2023
Nyheter, Tilsyn

NVE gir overtredelsesgebyr til Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications Aktieselskap

Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications Aktieselskap (CSCTCA) har fått et overtredelsesgebyr på 900 000 kroner fra NVE. Bakgrunnen for gebyret er brudd på manøvreringsreglementet for regule...
Publisert 04.05.2023
Nyheter, Tilsyn

Avbøtende tiltak for flytting av rein gjennom Øyfjellet vindkraftverk

NVE har godkjent en rekke avbøtende tiltak, som skal gjøre det mulig å flytte rein gjennom Øyfjellet vindkraftverk i Mosjøen. Dette inkluderer bl.a. tilrettelegging for transport, etablering av gje...
Publisert 21.04.2023
Nyheter, Tilsyn

NVE har fastsatt økonomiske krav for nedlegging av vindkraftanlegg

Et vindkraftanlegg har begrenset levetid, og skal legges ned når konsesjonen går ut. Fremover vil NVE kreve at eierne av vindkraftverk på land setter av seks prosent av investeringskostnadene for å...
Publisert 13.04.2023
Nyheter, Tilsyn

NVE har utviklet en prototype for forskningskart

Å holde oversikt over et forskningsfelt kan være vanskelig. På oppdrag fra NVE har NINA og SINTEF Digital utviklet en metode som kan gjøre dette enklere. For å teste metodikken har forskerne utvikl...
Publisert 26.01.2023
Nyheter, Tilsyn

Overtredelsesgebyr til Godfarfoss Kraft i Viken fylke

NVE har gitt Godfarfoss Kraft AS et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner. Årsaken er mangelfull oppfølging av trua mose- og lavarter under utbygging av Godfarfoss kraftverk. Dette er brudd på konse...
Publisert 04.01.2023
Nyheter, Tilsyn

NVE gir overtredelsesgebyr til Øst-Telemarkens Brukseierforening

Øst-Telemarkens Brukseierforening har fått et overtredelsesgebyr på 200 000 kroner fra NVE. Bakgrunnen for gebyret er at det er satt i gang uttak av masser fra Grottetippen i Tinn kommune uten godk...
Publisert 20.12.2022
Nyheter, Tilsyn

Økonomiske krav for nedlegging av vindkraftanlegg

NVE har sendt ut et forslag om finansiell sikkerhet for nedlegging av vindkraftanlegg. Forslaget er å sette av syv prosent av investeringskostnadene. Kravet skal sikre at de som eier et vindkraftve...
Publisert 19.12.2022
Nyheter, Tilsyn

Økt kunnskap om fyllingsdammer i høyfjellsmagasin

Et nytt FoU-prosjekt gir økt kunnskap om miljølaster på fyllingsdammer ved høyfjellsmagasin. Fokuset for prosjektet har spesielt vært å se på endrede miljølaster som følge av klimaendringer og som...
Publisert 02.12.2022
Nyheter, Tilsyn