Publisert 22.06.2023

NVE gir overtredelsesgebyr til Hima Seafood på Rjukan

Hima Seafood AS har fått et overtredelsesgebyr på 200 000 kroner fra NVE, i forbindelse med deres oppdrettsanlegg på Rjukan. Bakgrunnen for gebyret er at det ble startet anleggsarbeid for å ta ut grunnvann før detaljplanen for miljø og landskap var godkjent.

Foto: Stig Storheil/NVE

– Det er alvorlig å mangle godkjente planer ved oppstart av anlegg. Det vitner om mangler i bedriftens lovpålagte internkontroll, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef i NVE.

Hima Seafood AS holder til på Rjukan i Tinn kommune, og har tillatelse til å ta ut grunnvann i forbindelse med produksjon av fisk og etablering av fiskeslakteri. Anleggsarbeidet ble startet opp høsten 2022 uten at dette ble meldt til NVE, og uten at detaljplan var godkjent. Gebyret gis også for mangler i internkontrollen.

Viktig å unngå skade på naturmiljø og landskap

Både detaljplan og internkontroll skal sikre at vannuttaket ikke fører til skade på naturmiljø eller landskap. Fordi dette ikke var på plass før oppstart ilegger NVE Hima Seafood AS et overtredelsesgebyr på 200.000 kroner.

Hima Seafood AS har i etterkant sendt inn detaljplanen for miljø og landskap, og den er nå på høring.

Kontakt

Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef
Tlf: 984 59 430

Kari Tønset Guttvik, seniorrådgiver
Tlf: 480 83 025