Publisert 26.01.2023

NVE har utviklet en prototype for forskningskart

Å holde oversikt over et forskningsfelt kan være vanskelig. På oppdrag fra NVE har NINA og SINTEF Digital utviklet en metode som kan gjøre dette enklere. For å teste metodikken har forskerne utviklet to forskningskart for vindkraft.

Foto: Simon Oldani/NVE

For å kunne gjøre gode vurderinger i komplekse saker er det viktig for NVE å ha god og oppdatert kunnskap innenfor ulike temaer. I dette pilotprosjektet er det utviklet en standardisert metodikk for å lage grafiske oversikter over et forskningsfelt. Den grafiske oversikten kalles et forskningskart. I forskningskartet vil brukerne få en systematisert oversikt over forskning innenfor feltet. De kan også klikke seg frem til de forskningsartiklene og rapportene de er interessert i.

To piloter på forskningskart er klare

For å utvikle og teste metodikken er det laget et forskningskart for vindkraftens virkninger på fugl og et for cybersikkerhet i vindkraftanlegg. I tillegg til en oppdatert kunnskapsoversikt for disse to temaene er prosjektet viktig for NVEs arbeid innenfor en rekke problemstillinger.

– For NVE er det viktig å utvikle løsninger som gjør at vi kan jobbe mer effektivt. Vi trenger å holde oss faglig oppdatert på mange ulike temaer. Nå har vi fått en standard metodikk som kan fungere for helt forskjellige forskningsfelt, sier seksjonssjefene Anne Johanne Kråkenes og Eldri Holo.

Algoritmene gjør jobben

Algoritmene bak forskningskartet henter forskningsartikler og annen relevant dokumentasjon fra internett, og organiserer dokumentene i en søkbar database. Forskningskartet viser hvor mye kunnskap som finnes, og hvor kunnskapen eventuelt er mangelfull.

Forskningskartet er utviklet etter inspirasjon fra kartet som Folkehelseinstituttet laget for covid-19.

– Ved å gjøre forskningskart tilgjengelig for andre aktører kan vi dokumentere hvilken kunnskap vi bruker i vårt arbeid. Det bidrar også til transparens i beslutningsprosessene, sier Kråkenes.

Forskningskartene er prototyper og metodikken må videreutvikles dersom det skal lages kart for flere temaer. NVE er interessert i erfaringer fra andre som tar i bruk forskningskart. Send gjerne en epost til en av kontaktpersonene for prosjektet. Hele rapporten kan leses her.

Kontakt

Anne Johanne Kråkenes, seksjonssjef 

Eldri Holo, seksjonssjef 

Petter Glorvigen, seniorrådgiver