Publisert 31.08.2023

NVE gir overtredelsesgebyr til Hamar kommune

Hamar kommune har fått et overtredelsesgebyr på 200 000 kroner fra Miljøtilsynet i NVE. Årsaken er at kommunen senket vannstanden i damanlegget ved Nybusjøen uten tillatelse.

Dam Nybusjøen i sommerhalvåret (foto:NVE)

Hamar kommune har ansvar for reguleringsanlegget ved Nybusjøen som tidligere har fungert som drikkevannskilde. For å unngå istrykk som kunne deformere dammen, valgte Hamar kommune å senke vannstanden i sjøen når isen la seg høsten 2022. Fra midten av november i fjor til midten av april i år ble vannstanden senket med inntil 136 cm, uten tillatelse.

– Det er alvorlig å senke vannstanden uten tillatelse. Etter vår vurdering har dette ført til merkbare skader på livet i vannet i Nybusjøen, sier seksjonssjef Mari Hegg Gundersen i NVE.

Viktig å unngå skade på naturmiljø og landskap

Hamar kommune var informert om at denne senkingen krevde tillatelse etter vannressursloven, men gjennomførte arbeidet uten å søke eller få tillatelse.

– At kommunen ikke har søkt om tillatelse vitner også om mangler i kommunens lovpålagte internkontroll, sier Gundersen.

Før tiltak settes i gang, er det viktig å få en faglig vurdering av konsekvensene for å unngå skade på naturmiljø og landskap. Det gjøres gjennom å utarbeide en søknad, få innspill fra høringsparter og en samlet vurdering fra NVE. Fordi dette ikke var på plass før oppstart ilegger NVE et overtredelsesgebyr på 200.000 kroner til Hamar kommune.

Kontakt

Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef  
Tlf: 984 59 430 

Arne T. Hamarsland, seniorrådgiver
Tlf: 977 32 939