Publisert 24.11.2023

NVE gir overtredelsesgebyr til Sunnhordland Kraftlag AS

Sunnhordland Kraftlag AS har fått et overtredelsesgebyr på 1 200 000 kroner fra NVE, for et alvorlig brudd på sikkerhetskravene da de bygde Løkjelsvatnet kraftverk i Etne kommune. Bakgrunnen for gebyret er at utbyggingen av vannveien til kraftverket startet før teknisk plan var godkjent.

Foto: NVE

For å sikre at vassdragsanlegg bygges på en trygg måte stiller både damsikkerhetsforskriften og konsesjonen tydelige krav om at byggearbeidet ikke kan settes i gang før NVE har godkjent en teknisk plan. Vassdragsanlegg er demninger og vannveier med tilhørende konstruksjoner som leder vann i tilknytning til kraftproduksjon.

– Å begynne å bygge uten å ha godkjent teknisk plan er et alvorlig brudd på de grunnleggende kravene vi har til damsikkerhet. For å være sikker på at anlegget er trygt må vi vite at de følger kravene til byggeteknisk standard. Det er grunnen til at byggearbeidene ikke skal starte før teknisk plan er godkjent av NVE, sier Lars Grøttå, seksjonssjef for damsikkerhet i NVE.

Det ulovlige forholdet ble oppdaget av NVE i forbindelse med en revisjon av teknisk plan sendt til NVE sommeren 2022. NVE kontaktet deretter Sunnhordland Kraftlag (SKL) for å få informasjon om status på byggearbeidet og begynte med intern oppfølging av saken.

I oktober 2023 ble den tekniske planen delvis godkjent av NVE. SKL skal sette kraftverket i prøvedrift i løpet av de neste månedene.

Kontakt

Lars Grøttå, seksjonssjef 

Jana Daxnerová, overingeniør