Publisert 07.05.2024

NVE gir Nordled overtredelsesgebyr på to millioner

Norled AS får et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Bakgrunn for gebyret er at selskapet har bygget elektriske anlegg i Møre og Romsdal uten å ha nødvendig tillatelse. Dette er et alvorlig brudd på en viktig bestemmelse i energiloven, og noe NVE vil ha økt fokus på framover.

Foto: Stig Storheil/NVE

For å sikre at bygging av elektriske anlegg skjer på en samfunnsmessig rasjonell måte, stiller energiloven tydelige krav om at aktører må ha konsesjon. NVE mener at Norled har brutt bestemmelsen i energiloven § 3-1 om at elektriske anlegg ikke kan bygges uten konsesjon.

– Det er et alvorlig brudd på energiloven å sette i gang bygging av elektriske anlegg uten tillatelse. Dette undergraver hele konsesjonsordningen, og er noe vi vil slå hardt ned på framover, sier Anne Johanne Kråkenes, seksjonssjef i NVE.

Ulovlig bygging av fergeladeanlegg i Sande kommune

I Møre og Romsdal satte Norled AS i gang byggingen av fergeladeanlegg på Årvika fergekai i Sande kommune før de hadde fått tillatelse av NVE. Fergeladeanlegget er en del av elektrifiseringen av fergesambandet Årvika-Koparnes. NVE oppdaget det ulovlige forholdet i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknaden i mars 2022. Selskapet fikk nødvendig tillatelse fra NVE i samme måned. NVE informerte samtidig om at hendelsen ville bli fulgt opp nærmere i en egen reaksjonssak. I september 2023 fikk Norled varsel om at NVE vurderte å ilegge dem gebyr for den ulovlige byggingen.

NVE har økt fokus på brudd på konsesjonsplikten

Tidligere i mai orienterte NVE om at det pågår en gjennomgang av kjente brudd på konsesjonsplikten. Den ulovlige byggingen av fergeladeanlegg på Årvika fergekai er en av disse sakene.

Kontakt

Anne Johanne Kråkenes, seksjonssjef i miljøtilsynet
Tlf: 92 42 99 61