Publisert 01.02.2024

NVE lanserer ny veileder om detaljplan for vassdragstiltak

De fleste vannkraftkonsesjoner har krav om at detaljplaner innen miljø og landskap skal godkjennes av NVE, før de fysiske arbeidene starter. Nå lanserer NVE en ny digital veileder som skal brukes når det skal utarbeides en detaljplan for miljø og landskap for anlegg med vassdragskonsesjon. 

Foto: NVE

Den nye veilederen vil gjøre det enklere for konsesjonærene å lage en god detaljplan. Malen vil også sørge for at detaljplanene har med all relevant informasjon, og er utformet likt. En gjennomarbeidet detaljplan, i samsvar med malen, er det beste utgangspunktet for en effektiv saksbehandling i NVE. 

Alle detaljplaner må følge ny mal 

Veilederen erstatter den tidligere veilederen 3-2013 «Veileder for utarbeidelse av detaljplan for miljø og landskap for anlegg med vassdragskonsesjon». 

NVE forventer at detaljplaner som sendes inn etter 1. mars skal følge ny mal. Planer som ikke følger denne malen vil bli sendt i retur. I enkelte tilfeller kan det i en overgangsperiode likevel være spesielle forhold som gjør at konsesjonær ønsker å fravike malen. Da ber vi konsesjonær kontakte NVE, som vil vurdere hvert enkelt tilfelle. 

I den digitale veilederen finner dere praktisk informasjon om detaljplan for miljø og landskap og informasjon om selve saksbehandlingsprosessene. Ny mal for detaljplan ligger lett tilgjengelig, og det vises til andre relevante veiledere og faktaark. 

Kontakt

Maren Elise Rognerud, avdelingsingeniør 
Ole Per Schei, senioringeniør