Publisert 14.06.2024

Forskning om fyllingsdammer skal bidra til utvikling av regelverk og veiledning

Gjennom et forskningsprosjekt ved NTNU håper NVE å bidra til økt kunnskap om sikkerheten av fyllingsdammer i Norge. 

Gråsjø (foto:NVE)

Fyllingsdammer kan bli utsatt for gjennomstrømming av vann på grunn av skade (indre erosjon), eller at vann strømmer over toppen av dammen på grunn av store flommer. Dette kan føre til erosjon av fyllingsmassene, og i verste fall dambrudd. Det norske regelverket stiller derfor krav om at fyllingsdammer skal sikres mot erosjon og andre belastninger.

Siden 2013 har det vært utført omfattende forskning på fyllingsdammer ved NTNU. NVE har delfinansiert et todelt forskningsprosjekt som sammenstiller og verifiserer denne forskningen. Rapporten som nå publiseres oppsummerer første del av prosjektet.

– Vi håper at resultatene fra dette forskningsprosjektet vil bidra til en god videreutvikling av veiledere og regelverk for fyllingsdammer, sier Andreu Regué Barrufet, leder av seksjon for damsikkerhet i NVE.

Foreløpige funn

Dagens regelverk stiller krav om sikring av fyllingsdammer mot erosjon og andre belastninger. Det er blant annet krav om at skråningsvern av stein skal bygges som plastring (der steinene legges i forband og låser hverandre fast). Målet med første del av rapporten er å sammenstille ny kunnskap om belastninger på nedstrøms skråning og spesielt den nederste delen av skråningen, som kalles damtå. Prosjektet har også inkludert nye laboratorieforsøk, som en verifisering og et supplement til tidligere forskning. Resultatene er sett opp mot anbefalingene i dagens veileder for fyllingsdammer.

Rapporten viser at det er tydelig sammenheng mellom forskyvninger av stein i plastringen, lastverdier målt langs damtåa, og overtoppingsvannføring. Den viser også betydningen av vanngjennomstrømning for støttefyllingen.

Videre arbeid

NVE vil bruke resultatene ved fremtidig revisjon av regelverk for fyllingsdammer,  inkludert forskrift og veileder.

Rapport fra del 2 av prosjektet vil komme i løpet av 2024. Del 2 har hatt fokus på hvordan dambrudd i fyllingsdammer utvikler seg (bruddforløp), og vil være relevant underlag for revisjon av både veiledere for fyllingsdammer og dambruddsbølgeberegninger.

Kontakt

Grethe Holm Midttømme, spesialrådgiver  

Andreu Regué Barrufet, seksjonssjef