Nyhetsarkiv

Viser 2326 nyheter fra arkivet

Forandringer i isen kan få konsekvenser for livet i vannet

Det anerkjente tidsskriftet The Cryosphere har nylig publisert et samarbeid mellom NVE og Universitetet i Oslo, om isdynamikk i over 100 norske innsjøer i perioden 1890-2020. Observasjoner av is i...
Publisert 02.06.2021
Nyheter, Klima

Ny avtale om EØS midler til Ungarn – NVE programpartner for program innen klimaendringer og energi

Samarbeidsavtalen ble underskrevet i Budapest 20. desember, og innebærer at det gjennom EØS-midlene er satt av 50 millioner euro til et program innen områdene klimaendringer og energi.
Publisert 08.01.2021
Nyheter, Klima

Svalbard må forberede seg på mer flom, skred og erosjon

Longyearbyen vil i fremtiden få større utfordringer med flom, skred og erosjon. Det viser den nye rapporten "Climate in Svalbard 2100" og "Klimaprofil Longyearbyen" som overleveres Sysselmannen på...
Publisert 04.02.2019
Nyheter, Klima

Vil redusere risiko knyttet til naturfare med digitalisering

De neste fire årene skal forskere finne ut hvordan digital teknologi kan bidra til å redusere samfunnsrisikoen relatert til naturfarer som oppstår på grunn av klimaendringer.
Publisert 18.12.2018
Nyheter, Klima

Ny avtale om EØS-midler til Kroatia – NVE programpartner for klima og energi

Samarbeidsavtalen ble underskrevet i Zagreb 3. juli, og innebærer at det gjennom EØS-midlene er satt av 17 millioner euro til et program for klima og energi.
Publisert 02.07.2018
Nyheter, Klima

Viderefører energi- og klimasamarbeidet med Polen

Hvilke teknologier skal bidra med å erstatte Polens kullavhengighet, og hva kan læres fra Norge om elektrifisering av transport? Det er noe av det vassdrags- og energidirektør Per Sanderuds diskute...
Publisert 03.04.2018
Nyheter, Klima

Global SDG7 Conference – hydropower as a part of the solution

Recognizing the importance of energy for sustainable development, the 2030 Agenda has established the Sustainable Development Goal 7 (SDG7) – the first-ever universal goal on energy, with five targ...
Publisert 15.02.2018
Nyheter, Klima

Norge og Polen styrker nærings- og klimasamarbeidet – NVE programpartner for klima og energi

Samarbeidsavtalen ble underskrevet i Warszawa 20. desember, og innebærer at det gjennom EØS-midlene er satt av 140 millioner euro til et program for klima og energi.
Publisert 20.12.2017
Nyheter, Klima

Uten Parisavtalen vil de fleste isbreene våre forsvinne innen århundreskiftet

Klimaendringene vil bidra til å redusere isbreene våre. Hvor mye de smelter avhenger av breens størrelse og hvordan framtidens klima vil bli. Norges sjette største isbre, Hardangerjøkulen, kan smel...
Publisert 27.11.2017
Nyheter, Klima

Nytt pilotprosjekt for klimatjenester

NVE er med som prosjektpartner i EDgE, et pilotprosjekt under det Europeiske jordobservasjonsprosjektet COPERNICUS. Nå lanserer prosjektet en testversjon av nye klimatjenester.
Publisert 07.09.2017
Nyheter, Klima

Klimaendringene vil gi økt produksjon og reduserte flomtap i kraftverkene i Glomma og Lågen

Endringer i klima vil føre til økte temperaturer og mer nedbør. Ny NVE-rapport viser at Glommavassdraget får endrede produksjonsforhold. Økte temperaturer vil føre til mindre sesongvariasjoner i ti...
Publisert 04.04.2017
Nyheter, Klima

FoU-prosjekt skal gje betre flaumsikring og betre miljøtilstand

Eit nytt FoU-prosjekt med forankring i fleire fagmiljø i Sogn og Fjordane skal finne fram til metodar som skal sørge både for betre flaumsikring og betre miljøtilstand i vassdrag.
Publisert 24.03.2017
Nyheter, Klima

NVE med i UNESCO-kommisjonen

Kunnskapsministeren har oppnevnt ny nasjonalkommisjon for UNESCO for perioden 2017-2020. Tidligere statsforvalter og statsråd, Tora Aasland, fortsetter som kommisjonens leder. Klimarådgiver i NVE,...
Publisert 01.12.2016
Nyheter, Klima

Norge og Slovakia styrker nærings- og klimasamarbeidet – NVE programpartner for klimatilpasning

Samarbeidsavtalen ble underskrevet i Bratislava 28. november, og innebærer at det gjennom EØS-midlene er satt av 113 millioner euro til ni fond og programmer. Ett av programområdene er Forebygging...
Publisert 28.11.2016
Nyheter, Klima

Klimatilpasning viktigere for energibransjen

I en ny undersøkelse NVE har gjort blant sentrale aktører i energiforsyningen, sier sju av ti at de tror klimaendringene kan medføre sikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer for dem. Likevel o...
Publisert 12.10.2016
Nyheter, Klima

Positive resultater fra EØS-midlene

EØS-midlene er et effektivt virkemiddel for å styrke forbindelsene og kontakten mellom Norge og mottakerlandene, konkluderer en uavhengig evaluering. NVE er rådgiver i programmer i Bulgaria, Romani...
Publisert 18.08.2016
Nyheter, Klima